Foto: Svevia

Kompetensdatabas - i samarbete med Id06

Fyra byggbolag samarbetar med Id06 för en gemensam kompetensdatabas för att enklare kunna kotrollera att alla på arbetsplatsen har relevant och uppdaterade utbildningar och certifikat.

Spaning

I byggbranschen har det sedan länge funnits krav på utbildningar för att få utföra riskabla arbetsmoment. Men det har inte varit helt enkelt att kontrollera att varje individ på arbetsplatsen verkligen har den utbildning som ett arbetsmoment kräver.

– Det har varit svårt och omständligt att göra rätt. Nu får vi en digital lösning som gör det enklare både för oss som huvudentreprenörer att kontrollera och för alla våra underleverantörer att vidimera rätt kompetens, säger Eddie Strömberg Kompetensutvecklingschef på Veidekke

Enligt ett pressmeddelande från Id06 startas nu ett samarbete med byggbolagen Peab, Skanska, Veidekke och JM för att på ett enkelt sätt följa upp att alla som vistas på en arbetsplats har adekvat utbildning för att utföra riskabla arbetsmoment.

De fyra bolagen har har enats om en gemensam digital lösning, ID06 Kompetensdatabas, som medger enkel uppföljning av behörigheter som underentreprenörer behöver för att utföra vissa arbetsmoment som kräver utbildning/certifikat.

– Det kommer att underlätta enormt mycket på alla våra arbetsplatser runt om i landet och bidra till säkrare arbetsmoment och arbetsplatser. Inledningsvis börjar vi med 10 riskområden där det finns branschgemensamma utbildningar som används för behörighet. Den 1 januari 2020 börjar vi tillämpa det nya systemet, som kommer göra det möjligt för våra arbetsplatser att enkelt kunna följa upp om individen har rätt behörighet för att utföra arbetet eller ej, säger Helena Parker, Arbetsmiljöchef på Skanska

10 utbildningar/certifikat som kommer att kunna kontrolleras på bolagens arbetsplatser från 1 januari 2020

  • Byggbranschens säkerhetsutbildning
  • Asbest
  • Elsäkerhet
  • Fallskydd
  • Heta arbeten
  • Härdplaster
  • Mobila arbetsplattformar
  • Säkra Lyft
  • Ställning
  • Arbete på väg

#säkerhet / #arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER