Foto: Pixabay

Höstbudgetens satsningar inom infrastruktur

I ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet listas de satsningar inom regeringen höstbudget som kommer att göras inom departementets områden.

Spaning

Regeringens förslag till budgetproposition för 2020 bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Så här sammanfattas förslagen på satsningar inom infrastruktur.

Väg- och järnvägsunderhåll på landsbygden

Regeringen anser att fortsatta satsningar för att förbättra de enskilda vägarnas funktion och bärighet är angelägna för utvecklingen av landsbygden. Därför vill regeringen förlänga och utöka statsbidrag till enskild väghållning till 118 miljoner kronor per år under perioden 2020–2022.

En väl fungerande järnvägsinfrastruktur är också viktig för landsbygdens konkurrenskraft. Därför vill regeringen förlänga och utöka satsningen på järnvägsunderhåll i landsbygd till 100 miljoner kronor per år under perioden 2020–2022.

Elektrifieringskommission

Regeringen satsar 5 miljoner kronor per år fram till och med 2022 på att en elektrifieringskommission tillsätts för att påskynda arbetet med elektrifieringen av transportsektorn. Elektrifieringskommissionen ska bidra till att påskynda investeringar i elvägar, laddinfrastruktur för ellastbilar samt andra effektiva tillämpningar. Kommissionen ska vidare belysa finansieringsfrågor, hur el snabbt kan dras fram till väg samt effekter på elförsörjningen av att godstrafiken ställer om. Den ska tillsammans med näringslivet och berörda aktörer skyndsamt ta fram en handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige samt i övrigt genomlysa andra möjligheter till elektrifiering.

Utbyggnad av snabbladdning längs större vägar

Regeringen stärker utbyggnaden av infrastrukturen för snabbladdning längs större vägar där sådan infrastruktur annars inte byggs ut med 50 miljoner kronor.

Satsning på utbyggnad av bredband

I enlighet med januariavtalet och regeringens bredbandsstrategi föreslår regeringen en satsning på 150 miljoner kronor 2020 på ett nytt stödsystem för utbyggnad av elektroniska kommunikationer i form av bredband. Satsningen innebär att regeringen beräknar tillföra det nya stödsystemet 200 miljoner kr 2021 och 300 miljoner kronor 2022.

Förstärkning av solcellsstödet

Regeringen satsar ytterligare 500 miljoner i höständringsbudgeten under 2019 till investeringsstödet för solceller. Samtidigt föreslår regeringen i budgetpropositionen en ökning av medel till investeringsstödet för solceller med 300 miljoner kronor för 2020.

Extra satsningar på nattåg i Sverige och till Europa

Regeringen satsade 50 miljoner kronor på nattåg till kontinenten i vårändringsbudgeten för 2019. I höstbudgeten förlängs satsningen med 50 miljoner kronor per år 2020-2022. Dessutom förstärks satsningen på nattåg till och från norra Sverige. Det innebär bland annat att den tillfälliga satsningen på nattåg till och från Jämtland förlängs till 2023.

#vägar / #spår

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER