Foto: Hanna Teleman

Krafttag mot brott i byggsektorn

Farlig arbetsmiljö, illegal arbetskraft och brister i personalliggare. Det är några av bristerna som åtta myndigheter fann i förra veckan.

Spaning

Åtta myndigheter har i uppdrag från regeringen att arbeta tillsammans för att stoppa brottslighet inom arbetslivet. Kontrollinsatsen pågick under hela förra veckan och riktades mot byggsektorn där arbetsolyckor och regelöverträdelser är vanliga. Illegal arbetskraft, felaktiga personalliggare och farliga byggställningar var några av de vanligaste bristerna.

– Företag ska konkurrera på lika villkor och ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Våra kontroller handlar också om att värna vår gemensamma välfärd och de företag som vill agera seriöst. Det är oroväckande att dessa företag ska behöva tävla mot de här företagen som på ett eller annat sätt inte följer reglerna, säger Arne Alfredsson, tillförordnad chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Under kontrollveckan besökte myndigheterna närmare 75 byggarbetsplatser – såväl nybyggnationer som renoveringsobjekt - och drygt 100 företag blev kontrollerade. Vanliga brister var fallskyddsutrustning som saknas eller är bristfällig, ställningar som inte uppfyller säkerhetsföreskrifter, ställningsplan och utbildningsbevis som saknas, felaktiga personalliggare och utländska byggarbetare som inte är anmälda i utstationeringsregistret eller arbetar illegalt. Många av företagen har underentreprenörer i flera olika led som bidrar till att ansvaret på byggarbetsplatsen ibland faller mellan stolarna.

– Vi kontrollerar att personerna på byggena har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vi lagför de arbetsgivare som anställer illegal arbetskraft eller på annat sätt ägnar sig åt brottslighet i arbetslivet, säger Johan Winberg, poliskommissarie på Polismyndigheten.

Kontrollresultaten kan leda till vidare utredningar hos de andra myndigheterna som deltar i kontrollsamarbetet.

– Vi kan konstatera att andelen företag som får kontrollavgifter är hög vilket visar att det finns ett stort behov av den här typen av myndighetsgemensamma kontroller, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Resultat från kontrollinsatsen

  • Drygt 4 av 10 företag kommer att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.
  • Nästan 4 av 10 företag riskerar att få betala sanktionsavgifter.
  • En fjärdedel av företagen fick omedelbart förbud på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister.
  • Ungefär hälften av företagen riskerar att få kontrollavgifter för bland annat brister i personalliggare.
  • Närmare ett 30-tal personer arbetade illegalt på de kontrollerade arbetsplatserna.

Om regeringsuppdraget

Uppdraget: Åtta myndigheter ska hitta effektiva, gemensamma kontrollmetoder för att motverka brott mot regler i arbetslivet.

Syfte: Statens insatser ska få större effekt eftersom brott mot regler får konsekvenser för många olika samhällsområden.

Åtta myndigheter: De myndigheter som ingår i de regeringsuppdraget är; Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

Genomförda myndighetskontroller:

  • 2017 = 161
  • 2018 = 1 130
  • 2019 = 1 210 (fram t o m augusti)

Myndighetskontrollerna pågår under 2018-2020 och ska därefter fortsätta som permanent verksamhet hos myndigheterna.

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER