Foto: Patrick Trägårdh

Ny vägledning för små avloppsanläggningar

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, publicerar nu en ny vägledning för ansökan och anmälan om små avloppsanläggningar.

Spaning

– Vägledningen riktar sig främst till kommunerna som ger tillstånd. Men även fastighetsägaren och den person som ansvarar för projekteringen och/eller entreprenaden av anläggningen kan ha nytta av vägledningen, säger Bodil Forsberg, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

I Sverige finns ungefär en miljon fastigheter som har en egen avloppsanläggning eller är kopplade till en gemensam mindre avloppsanläggning, dvs en anläggning som är dimensionerad för 5 - 200 personer. För att avloppsvatten inte ska orsaka problem för hälsa eller miljö behöver det renas, hur mycket det behöver renas beror på hur känslig platsen är.

Vägledningen innebär inga nya regler utan är ett förtydligande av de regler som redan finns.

Det är viktigt att markbaserade avloppsanläggningar får ett tillräckligt skyddsavstånd till grundvattnet eftersom den huvudsakliga reningen sker ovanför grundvattenytan. I vägledningen finns därför en ny metod för bestämning av grundvattennivå. Metoden kräver mer noggranna förundersökningar men ger också en betydligt säkrare bedömning än tidigare metoder.

Syftet med vägledningen är att ge en större samsyn mellan de kommunala tillståndsmyndigheterna, korrekt utformade och lokaliserade anläggningar samt bra förutsättningar för en långsiktigt stabil funktion.

#vatten / #ledningar / #miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER