Invigning av Sveriges första säkerhetspark för bygg- och anläggningsbranschen.

Foto: Mikael Bergling

Bygg- och anläggningsbranschens säkerhetspark är öppnad

Till skillnad mot motsvarande parker utomland innehåller den svenska även träningsstationer som fokuserar på vägarbetarnas arbetssituation.

Spaning

– Den kommer förhoppningsvis bidra till att antalet olyckor och tillbud minskar, säger Claes Halvars som är arbetsmiljöingenjör på Svevia.

I samband måndagens invigning betecknade Sveriges Byggindustriers vd Catharina Elmsäter-Svärd parken som ett viktigt redskap i arbetet med att göra byggbranschen sund och säker.

mikael Bergling

Claes Halvars, Svevia

– Besökaren stimuleras genom att se, göra, lära, höra och reflektera. Det är dessutom bättre att göra misstag på träning i en säkerhetspark än ute i verkliga livet.

Den 15 000 kvadratmeter stora parken ligger alldeles i anslutning till Arlanda flygplats.

– Den är Sveriges enda och byggd efter finsk förebild. Där finns det tre stycken, berättar Claes Halvars.

Sveriges Byggindustrier är initiativtagare till säkerhetsparken, som drivs i form av en ekonomisk förening. I ledningsgruppen sitter bland annat representanter för de större bygg- och anläggningsbolagen, bland annat Svevia.

Parken kan enklast beskrivas som en träningsanläggning där personer som är verksamma i eller i anslutning till bygg- och anläggningsbranschen bland annat ska kunna bli bättre på att undvika olika riskfyllda arbetsmoment. Där finns också traditionella kurs- och utbildningslokaler.

Även om parken är formellt invigd håller den fortfarande på att byggas upp. När den är klar kommer den att bestå av upp mot 20 olika delstationer, till exempel arbete vid väg, på hög höjd, tunga montage, säkra schakt och ergonomi.

Utbildningarna väntas i allmänhet ske gruppvis och anpassas efter deltagarnas förutsättningar och behov. De kommer antingen ledas av det enskilda företagets egen personal eller av handledare från specialiserade utbildningsföretag.

– Reflektionsdelen är extra viktigt. När man har gått igenom ett moment är tanken att man ska resonera och reflektera över vad man har gjort, vad som var bra och vad som var dåligt, säger Claes Halvars.

Han berättar att Svevia har byggt upp stationen som är inriktad på risker vid arbete på väg.

– Ett moment handlar till exempel om att ta sig igenom ett vägarbete. I det fokuserar vi både på yrkesarbetarnas säkerhet och tredje man. I andra moment visar vi till exempel på betydelsen av reflekterande material eller när olika skyddsbarriärer ska användas. Med hjälp av VR-glasögon kan deltagarna hamna mitt ute i hektisk trafikmiljö, alldeles bakom en TMA-bil. Vi berättar också om TMA-förare vars bil blev påkörd fyra gånger på tre månader. Så småningom kommer vi att ha en krockad TMA-bil på plats.

För att skrämmas?

– Nej, det är inte frågan om skrämseltaktik. Vi vill visa att TMA-skyddet fungerar, men också få deltagarna att reflektera och tänka till.

Claes Halvars berättar finländska forskare försökt ta reda på om antalet olyckor och tillbud minskat som ett resultat av satsningen på säkerhetsparker.

– Det är undersökningar som är svåra att göra. Dock har det visat sig att när stora företag gjort det obligatoriskt för sin personal att genomgå utbildning vid en säkerhetspark har antalet olyckor och tillbud minskat både första och andra året efter.

Även företag och organisationer som inte är medlemmar i Sveriges Byggindustrier eller den förening som driver säkerhetsparken får utnyttja den.

– Jag hoppas att även många beställare använder sig av parken. Besök där kan ge dem viktig kunskap om faror och risker vid bland annat arbete på väg. Förhoppningsvis kan den också höja den allmänna säkerhetskulturen i branschen.

#säkerhet / #arbetsmiljö / #trafik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER