Dammande arbete i bergstäkt.

Foto: Fredrik Schlyter

Nya mätningar av det livsfarliga kvartsdammet

Det hälsofarliga kvartsdammet är vanligt förekommande på byggarbetsplatser. Nu finns referensmätningar för kvartsexponering som ger vägledning om när dammhalterna kan vara höga och när det är viktigt att skydda sig.

Spaning

År 2015 utfärdade Arbetsmiljöverket nya föreskrifter om kvarts. Det innebar att de gamla kraven på återkommande mätningar av exponeringen förändrades och att riskbedömning nu kan göras genom att använda mätningar av kvartsexponering från andra arbetsplatser, som är likvärdiga med den egna arbetsplatsen.

Men enligt Ann-Beth Antonsson, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet finns det flera fallgropar med referensmätningar. I ett pressmeddelande säger hon att mätningar från en arbetsplats med 1 procent kvarts i dammet därför inte kan användas rakt av för att bedöma risken på en arbetsplats där dammet innehåller 25 procent kvarts.

Nu har IVL sammanställt och analyserat kvartsmätningar gjorda inom byggindustrin, samt mätningar som har gjorts för att utvärdera kvartsexponeringen vid vanliga typarbeten inom byggindustrin. De har också gjort egna kompletterande mätningar. Utifrån resultaten har IVL sedan listat ett antal vanliga arbetsmoment där risken är stor att det dammar så kraftigt att gränsvärdet för kvarts överskrids och där det behövs särskilda skyddsåtgärder.

Exempel på dammande arbetsmoment där andningsskydd alltid bör användas är slipning av betong, sågning i betong eller tegel, fogfräsning och spårfräsning i betong eller om man städar med sopborste eller raka.

Exempel på arbetsmoment där dammet kan hållas väl under kontroll är proppning (borrning av små hål i betong) förutsatt att borren är försedd med ett utsug, vid rivning då man sitter i en hytt till en bilningsmaskin, med stängda dörrar och fönster eller när man städar med dammsugare eller centralsug.

– Slutsatserna bygger på en försiktighetsprincip, vilket innebär att risken för att underskatta exponeringen minimeras. I rapporten beskrivs också vilka åtgärder som minskar exponeringen, säger Ann-Beth Antonsson.

Projektet har utförts i samarbete med fem stora byggindustrier och finansierats av byggindustrierna, SBUF och Stiftelsen IVL

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER