Den nya trafikplatsen ska öka tillgängligheten till Norrköping och området Bråvalla.

Foto: Markus Marcetic

Ny trafikplats i Norrköping

Norrköping kommun planerar att bygga ut området Bråvalla väster om E4. För att skapa en långsiktigt välfungerande trafiklösning och öka tillgängligheten till och från E4 byggs därför en ny trafikplats. Svevia är entreprenör på uppdraget som ska vara klart i maj 2021.

Spaning

Svevias uppdrag omfattar nybyggnation av trafikplats, rondell vid Finspångsvägen, anslutande vägar, väg för gång- och cykeltrafik, bulleråtgärder samt belysning. Projektet är i full gång med förberedande markarbeten.

– På delar av området finns det vissa bärighetsproblem, så det vi gör nu är att vi förstärker marken med så kallade KC-pelare. Det är en mycket vanlig metod som fungerar så att man skapar pelare av kalkcement i marken som ökar stabiliteten och minskar risken för sättningar.

I uppdraget ingår även omfattande VA-arbeten för att kunna försörja den expanderande kommunen med vatten och ett välfungerande avloppssystem.

– VA-rören ska borras genom E4 och sedan kopplas på det befintliga systemet där de största rören har en diameter på 800 mm. Utmaningen i momentet är flera. När ett så stort rör ska borras på en så lång sträcka finns det alltid en risk för att något i marken ger det en liten förskjutning som ställer till det när det sedan ska kopplas ihop. Det andra är att arbetet ska ske under en begränsad tid, nattetid då det befintliga systemet används som minst. Allt för att inte riskera störningar i Norrköpings stora VA-system.

Den största delen av projektet sker vid sidan om E4 och trafikerat område.

– Det är först när de nya delarna ska kopplas på befintliga vägar och på E4 som det kommer att bli vissa störningar i trafiken. Men vi kommer att försöka lösa det så smidigt som möjligt.

Projektet utförs på uppdrag av Norrköpings kommun och ska vara avslutat i maj 2021. Kontraktet är värt cirka 78 miljoner kronor.

#vägar / #trafik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER