Foto: Trafikkontoret i Göteborg

Ett skepp kommer lastat med en tvärbalk på 650 ton

Den stora och tunga tvärbalken rymmer tre rum och är den första stålkonstruktionen som ska monteras på den nya bron över Göta älv. Det är nu som Hisingsbron kommer att börja växa fram över vattnet.

Spaning

De 42 sidospannen till Hisingsbron ligger sedan några veckor redo i projektets arbetsområde i väntan på montering. Efter flera höststormar i Biscayabukten är nu den tredje leveransen av stål till slut på väg från Spanien till Göteborg. Den här gången är det bara en enda del som kommer, en 650 ton tung tvärbalk som ska monteras med millimeterprecision.

– Det här är en spännande vecka för oss som jobbar i projektet och en historisk vecka för Göteborg. Nu kan vi öka tempot i projektet och låta stadens nya landmärke växa fram, säger Susanne Wiberg, trafikkontorets projektledare för byggnationen av Hisingsbron.

Fartyget beräknas lägga till i Frihamnen på torsdag morgon och klockan nio morgonen därpå passerar det genom Götaälvbron. Vid passagen stängs hela Götaälvbron av för trafik i omkring 15 minuter.

– Det är väldigt små marginaler, så det är en säkerhetsåtgärd. Det är bara 20 centimeter mellan fartygets reling och Götaälvbrons ledverk på varje sida, så om fartyget hade varit lite bredare hade det inte kunnat passera. Vi har fått tag på ett fartyg som är tillräckligt stort för lasten och samtidigt tillräckligt litet för att kunna passera genom Götaälvbron, säger Susanne Wiberg.

När marginalerna är så små gäller det att förhållandena är så optimala som möjligt.

– Vi vill göra passagen när det är dagsljus. Om det är tät dimma eller mycket vind får vi avvakta tills väderförhållandena blir bättre, berättar Susanne Wiberg.

Farleden stängs av för all sjötrafik, även fritidsbåtar, i tre dagar. Förtöjningslinor till fartyget som transporterar tvärbalken kommer att spännas tvärs över farleden och det innebär att ingen trafik kan passera på älven.

För den som vill vara på plats och följa den historiska leveransen finns det gott om bra utkiksplatser. När tvärbalken passerar genom Götaälvbron går det att stå på kajkanterna vid Gullbergsvass och i Frihamnen eller innan avstängningarna på Götaälvbrons gång- och cykelbanor.

– När vi sedan öppnar Götaälvbron för trafik igen är bästa platsen att stå uppe på brons östra gång- och cykelbana. Där har man första parkett och kan följa arbetet med monteringen av tvärbalken, säger Susanne Wiberg.

Tvärbalken är den första pusselbiten som sätts på plats och därefter monteras sidospannen ett efter ett. Och det gäller att alla delar passar ihop i den 440 meter långa delen av bron som består av stål.

– Det är stora delar som ska fogas samman med millimeterprecision och det gäller att allt stämmer när vi ska montera sista delen, så det är mycket små toleranser, säger Susanne Wiberg.

Trafikkontoret bygger Hisingsbron tillsammans med sin entreprenör Skanska-MTH. Hela bron ska stå klar år 2021 och blir då en gata i staden som ska länka samman staden över älven i mer än 100 år framöver. Redan vid årsskiftet kommer en stor del av bron över vattnet att ha tagit form.

Hålltider när tvärbalken kommer

Torsdagen den 21 november: Meri, det finska fartyget som transporterar den första tvärbalken till Hisingsbron, anländer tidigt på morgonen och lägger till vid kajplats 113 i Frihamnen. Fyra multiwheelers körs ombord på fartyget och förberedelser görs inför fredagen.

Fredagen den 22 november: Fartyget Meri lämnar kajen på morgonen och lägger sig i älven i väntan på att klockan passerar 9.00 så att Götaälvbron kan öppnas. Bron stängs av för samtliga trafikslag under hela broöppningen. Farleden stängs av för all annan sjötrafik från klockan 8.00.

Lördagen den 23 november: Tvärbalken rullas över från Meri med multiwheelers och placeras med millimeterprecision på brostöd nummer 16 norr om farleden. Montage av tvärbalken påbörjas.

Söndagen den 24 november: Meri passerar genom Götaälvbron. Bron stängs för samtliga trafikslag under hela broöppningen. Farleden öppnas för sjöfarten och Meri seglar ner till Bilbao för att hämta den andra och sista tvärbalken till Hisingsbron.

#bro / #teknik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER