Med den nya metoden får broarbetarna en mer säker arbetsmiljö samtidigt som risken för att påverka tågtrafiken minskar.

Foto: Patrick Trägårdh

Modern teknik när Svevia bygger nya bron vid Fiskartorpet

Den nya bron över södra stambanan i Norrköping kommer att byggas med en metod som både ger broarbetarna en säker arbetsmiljö men också minskar risken för oplanerade störningar i tågtrafiken.

Spaning

Det var i november förra året som vägbron över södra stambanan i Norrköping hastigt stängdes av för trafik. Det fanns brister i brons konstruktion som gjorde att säkerheten inte kunde garanteras.

Nu är arbetet med att ersätta den gamla bron i gång. Svevia har fått uppdraget av Trafikverket.

– Att bygga bro över järnväg är förknippat med en rad utmaningar. Det handlar framförallt om att inte skapa störningar i tågtrafiken men också att det är en farlig och utsatt arbetsmiljö för våra broarbetare att arbeta över järnvägsspår, säger Johan Andersson, Svevia.

Metoden som Svevia valt innebär att färdiga, så kallade prefabricerade, betongbalkar lyfts upp på brofundamenten, istället för att man på platsen gjuter brons överbyggnad.

– Det här är en ganska ny metod. Svevia var först ut och testa den på bron över järnvägen i Härnösand. Och vi ser många positiva fördelar.

Enligt Johan Andersson så är den stora vinsten den förbättrade arbetsmiljön.

– Hade vi använt den gamla vanliga metoden med att gjuta brons överbyggnad på plats hade mina medarbetare först behövt bygga en formställning och sedan utföra armerings- och gjutningsarbetet ovanför järnvägen. Moment som är förenat med arbetsmiljörisker.

Med den nya metoden kan det undvikas, berättar han. Hittills har allt arbete utförts vid sidan om spåret. De har rivit de gamla brofundamenten och håller just nu på att bygga upp de nya. När dessa är klara lyfts betongbalkarna på plats på fundamenten och bildar ett tätt tak över järnvägen. Ovanpå kan broarbetarna arbeta väl skyddade från tågtrafiken utan att riskera att komma i kontakt med strömförande kontaktledningar.

– En annan stor vinst för alla är att metoden också innebär minsta möjliga påverkan på tågtrafiken. Den stoppas när vi lyfter på balkarna. Men sammantaget är metoden mer effektiv och risken för störningar är mycket mindre.

Utöver att bygga den nya bron omfattar Svevias uppdrag också att demontera den temporära bron som sattes upp för att tillfälligt lösa trafikflödet. Eftersom den är placerad inom området där den nya bron ska byggas måste de också montera en ny temporär bro på ett nytt ställe för att trafikflödet ska fungera under byggnadstiden för att sedan demontera den när den nya ordinarie bron är klar att börja använda.

– Största utmaningen för uppdraget är tidsaspekten. Vi måste vara klara till mars, eftersom den temporära bron ansluter till ett natura 2000-område. Efter mars månad får vi inte utföra några moment som kan störa naturlivet vilket i praktiken betyder att nya bron måste vara klar då.

Kontraktet är värt cirka 16 miljoner koronor.

#säkerhet / #arbetsmiljö / #bro

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER