Foto: Juhku/Schutterstock

Nu finns kartläggning av viltolyckor i hela landet

Trafikverket har tillsammans med Nationella viltolycksrådet tagit fram kartor som visar viltolyckor per kilometer och år under en femårsperiod i respektive län i hela landet.

Spaning

Under 2018 inträffade det över 63 000 viltolyckor i Sverige. Med kartläggningen som underlag kommer, enligt Trafikverket, att bli enklare att planera arbete och åtgärder för att med att förebygga viltolyckor.

För konsulter och planerare finns hela kartmaterialet finns det att tillgå via Lastkajen, en plattform som nås via Trafikverkets webbplats. På webbplatsen finns också enklare länsvisa kartor som vem som helt kan titta på. Kartorna kommer att uppdateras en gång per år och publiceras i juni.

Enligt Trafikverket är det en kombination av åtgärder som behövs för att minska antalet viltolyckor. I huvudsak handlar det om olika typer av faunapassager i kombination med viltstängsel. Åtgärderna genomförs på det mest trafikerade vägnätet och där det varit många viltolyckor över tid.

I Perspektiv har i en rad artiklar uppmärksammat viltolyckorna på Sveriges vägar. Läs mer här:

Fler ekodukter ska minska viltolyckorna

Olyckor med vilt ökar trots att det går att bygga bort

Viltolyckor - de farligaste sträckorna kartläggs

Örnar dör i trafiken när de lockas till viltolyckor

Så kan viltolyckorna halveras

Fakta

Nya metoder och ny teknik: Trafikverket testar olika metoder och tekniker för att minska viltolyckorna som till exempel; djurpassager i plan, övergångsställen för djur och öppningar i stängsel i kombination med identifieringsutrustning som arnar bilisterna när vilt är på väg in i passagen

Omvärld: Trafikverket studerar hur andra länder hanterar viltstyrning och samarbetar med länder i Europa för att utveckla kunskapen om orsaker och åtgärder

Framtid: I takt med att allt fler fordon bär på modern teknik i form av sensorer kommer fordon att kunna vara för vilt

#Säkerhet / #Trafikverket / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER