Pilgrimsfalken häckar i täkten trots att verksamhet pågår.

Imaginary Maggie by Pixabay

Belönas i Bryssel för arbete med biologisk mångfald

Swerock har belönats för sitt arbete med att gynna den biologska mångfalden samtidigt som verksamhet pågår vid Kålleredstäkten.

Spaning

Kålleredstäkten är en av Sveriges största täkter och angränsar till Sagsjön. I täkten har Swerock arbetat för att skapa ett nätverk av biologisk mångfald med lämpliga miljöer för olika artgrupper, både djur och växter. Till exempel häckar pilgrimsfalk, backsvala och svart rödstjärt i täkten. Ett arbete som visar att det är möjligt att gynna biologisk mångfald samtidigt som verksamheten i Kålleredstäkten fått förnyat tillstånd.

För sitt arbete har Swerock belönats med ett pris som delades ut vid en cermoni i Bryssel med cirka 200 deltagare från 20 länder. Swerocks Monica Soldinger Almefelt, Chef för Råmaterialförsörjning Grus och Berg, tog emot priset.

Syftet med evenemanget är att belöna och visa upp den europeiska bergmaterialindustrins engagemang för hållbar utveckling. Men även att sprida god praxis och uppmuntra projekt som går långt utöver vad som krävs av myndigheter.

I juryn ingick representanter från WWF, Sectoral Social Dialogue Committee - Extractive Industry (finansieras av EU-kommissionen), AGH University of Science and Technology, European Geological Surveys och tidningen Aggregates Business Europe.

#miljö / #branschfolk

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER