Med maskininlärning vill man undersöka om det går att förebygga olyckor på byggarbetsplatser.

Foto: Patrick Trägårdh

Kan olyckor förebyggas genom att använda maskininlärning?

På Mälardalens högskola pågår ett forskningsprojekt som undersöker hur maskininlärning kan användas för att förebygga arbetsplatsolyckor i byggbranschen.

Spaning

Syftet med projektet “Machine Learning for the prevention of occupational accidents in the construction industry” är att använda den bäst lämpade ML-algoritmen och säkerställa att den data som samlas in kan användas för att förebygga arbetsplatsolyckor i byggbranschen.

Mälardalens högskola

Shahina Begum, professor i AI vid Mälardalens högskola

– I dag samlar entreprenörer kontinuerligt in omfattande data om olyckorna som har inträffat på en byggarbetsplats. Med hjälp av maskininlärning kan de hitta underliggande mönster i den data de samlar in, vilket ger stor potential till att förutsäga olyckor i ett tidigt skede, säger Shahina Begum, projektledare vid Mälardalens högskola.

En förenklad beskrivning av maskininlärning är att det är ett verktyg, där man genom att använda algoritmer kan utläsa ett mönster eller dra slutsatser ur enorma volymer data.

Forskningsprojektet finanseieras av Vinnova och sker i samarbete med Chalmers tekniska högskola och NCC.

– Med hjälp av ML kan byggföretag upptäcka delar i arbetet som kan leda till arbetsplatsolyckor och då sätta in åtgärder för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatser. I förlängningen kan det även resultera i ökad produktion och ökat värde för kunden, säger Christian Koch, projektledare på Chalmers tekniska högskola.

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket tillhör byggbranschen en av de branscher i Sverige som haft flest arbetsplatsolyckor med dödlig utgång, de senaste åren.

Målet med projektet är att med hjälp av maskininlärning utveckla NCC:s arbete för att minska arbetsplatsolyckorna i branschen. Resultaten kommer att implementeras i säkerhetsaktiviteter på byggarbetsplatser och inom NCC.

#säkerhet / #arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER