Kollage: I Perspektiv

Digitala tvillingar för broar och tunnlar

I ett forskningsprojekt undersöks hur en digital tvilling kan förbättra säkerhet och livslängd för broar och tunnlar.

Spaning

Rutinbesiktningar av broar och tunnlar görs idag vanligen genom att en inspektör utför visuella observationer på plats.

Förfarandet är mycket beroende av inspektörens kompetens och erfarenhet. Kunskapsöverföring från en inspektionsperiod till en annan blir svår när olika inspektörer utför besiktningarna.

En digital tvilling är en datormodell som är kopplad till det fysiska objektet genom olika typer av data.

För att förbättra säkerhet och livslängd för befintliga broar och tunnlar kommer forskare inom ämnet byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet nu att utveckla digitala tvillingar för just det ändamålet.

– Syftet med detta projekt är att utveckla en digital tvilling av en betongbro och visa på hur den kan effektivisera förvaltningsprocessen, säger Cosmin Popescu, forskare på avdelningen för byggkonstruktion och brand vid Luleå tekniska universitet.

En digital tvilling är en datormodell som är kopplad till det fysiska objektet genom att olika typer av data, materialegenskaper, geometri och befintliga skador, integreras i en enhetlig modell,

Modellen kommer att byggas upp successivt så att den går att uppdatera och förfina när fler processer och mer information blir tillgänglig. Den digitala tvillingen kan förbättra tolkning, analys och datadelning till olika intressenter så att användningen av infrastrukturen optimeras. En digital tvilling ger vidare en möjlighet att förhindra skador eller olyckor genom att möjliggöra tidig upptäckt av förändringar och förebyggande åtgärder med anledning av dessa. Brons geometri kommer att genereras med fotogrammetriska metoder.

Den digitala modellen förses därutöver med information från icke förstörande provningsmetoder. Den virtuella bromodellen kan användas som stöd för underhålls- och inspektionsplanering och innebär ett stort steg framåt i förvaltningen av anläggningar genom att den skapar en fördjupad och interaktiv bild för förvaltaren.

– Fortsatt datainsamling från nya inspektioner medför att detta verktyg för förebyggande underhåll görs mer robust så att det mer tillförlitligt kan informera beslutsfattare om hur man bäst optimerar befintliga resurser, säger Cosmin Popescu.

Projektet ”Automatisk tillståndsbedömning genom bildbehandling” finansieras av Formas med 3 miljoner kronor.

#bro / #teknik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER