Foto: Goumbik från Pixabay

Utgrävningar i Varberg inför tunnelbygge

Inför utbyggnaden av Västkustbanan med dubbelspår och tunnel under Varbergs centrum genomförs en arkeologisk undersökning på platsen.

Spaning

Sedan november 2019 pågår de arkeologiska undersökningarna inför bygget av betongtunneln och betongtråget i centrala Varberg. Det skriver Trafikverket på sin hemsida.

Arkeologerna och deras samarbetspartner Kulturmiljö Halland har grävt på en yta strax norr om stationshuset som tidigare var sjöbotten men som fylldes igen med fyllnadsmassor i samband med att järnvägen kom till Varberg i slutet av 1800-talet.

Bland fynden så här långt finns bland annat keramikskärvor, snäckskal och en lång träränna byggd som ett slutet system av plankor med tvärliggande stabiliserande trä. Rännan har varit i bruk under 1700- och 1800-tal och ledde avlopp ut i havet. Under arbetena i Järnvägsparken kom också en välbevarad kulvert fram i dagens ljus.

Arkeologerna har även hittat stolphål i den gamla sjöbotten norr om stationshuset.

– Nu börjar vi få en bild av hur det såg ut innan området och den forna strandkanten fylldes ut. Det var långgrunt och fanns bryggor för småbåtar här, säger arkeolog Christina Rosén.

– Men vi har gjort förvånansvärt lite fynd än så länge. Till exempel trodde vi att vi skulle kunna hitta en hel del rester från kritpipsbruket som låg öster om vårt undersökningsområde under 1700-talet. Än så länge är de enda resterna som vi har hittat från produktionen ett piphuvud, säger Elisabet Schager, projektledare på Arkeologerna.

Strax före jul hittade dock arkeologerna land intill den gamla sjöbotten. Närmare bestämt vad som förmodligen är den södra kanten på den udde som är markerad med en gul ruta på kartan från 1700-talet nedan.

Kan det vara så att undersökningarna börjar närma sig den sedan länge eftersökta Getakärrs hamn? Det återstår att se när arkeologerna nu har förflyttat sig en bit norrut och börjat gräva på ytan som tidigare var pendelparkering intill tågspåren.

#uppdrag

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER