Många rödlistade växter som lever längs vägkanterna hotas av invasiva främmande arter.

Foto: Annika Enström

Kampen mot invasiva arter intensifieras

Hundratals rödlistade växtarter lever i dag utmed de svenska vägarna. Det är ytor som helt eller delvis håller på att tas över av invasiva främmande arter som därmed hotar delar av den biologiska mångfalden.

Spaning

Som en ny åtgärd i kampen mot invasiva främmande arter handlar Naturvårdsverket nu upp expertis på växtbekämpning för hela landet.

Den 1 januari 2019 fick länsstyrelserna ansvaret för att bekämpa invasiva främmande arter. Som stöd i deras arbete tar Naturvårdsverket nu fram nationella ramavtal för växtbekämpning som ska kunna utnyttjas av både länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Det handlar om bekämpning av både EU-listade invasiva främmande växter som jätteloka och gul skunkalla och olistade arter som parkslide och vresros. Det är landväxande arter som omfattas, inte vattenväxter.

-  Förhoppningen är att bygga ett nätverk av proffs som effektivt kan bekämpa invasiva främmande växter, men som också kan bidra till att utveckla nya metoder att hantera de här arterna på, säger Anna Sandström, miljöjurist på Naturvårdsverket.

Upphandlingen äger rum under januari-mars och målet är att få till avtal innan växtsäsongen drar igång igen.

-  Vi vill få in anbud från hela landet - både större och mindre leverantörer, både med expertkompetens och med praktiskt kunnande om bekämpning av svårhanterade växter, säger Anna Sandström.

Invasiva främmande arter är ett växande problem som framför allt hotar biologisk mångfald såväl globalt, som i Sverige. Sedan 2015 finns en EU-förordning om invasiva främmande arter som ålägger Sverige att hindra spridning av arter som finns upptagna på EU:s förteckning. I januari 2019 fick länsstyrelserna det operativa ansvaret för utrotning och hantering av EU-listade invasiva främmande arterna i landet. Naturvårdsverket har under en period övertagit ansvaret för åtgärder mot ryggradsdjur på land.

#miljö / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER