Foto: patrick Trägårdh

Koll på VA-nätet med effektiv hantering av insamlad data

I ett pilotprojekt har Nordvästra Skånes Vatten och avlopp undersökt hur bättre datahantering kan användas för att vatten och avloppsunderhåll.

Spaning

Många rapporter och analyser som görs i dagsläget inom NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och avlopp, kräver mycket manuell handpåläggning. Med smartare system kan rapporter automatiskt generas och samtidigt ge högre kvalitet på analyserna skriver de i ett pressmeddelande.

NSVA ser en framtid där allt mer data kommer via externa leverantörer. Teknikutvecklingen sker snabbt och antalet uppkopplade sensorer växer explosionsartat.

- Fler smarta och billiga lösningar för att få koll på läget i ledningsnät erbjuds. För att följa med i utvecklingen och för att kunna hantera ett ökat informationsflöde från externa leverantörer behövs en lösning där NSVA kan samla in data från många olika typer av källor automatiskt, säger Theodor Nestler, Utvecklingsingenjör på NSVA.

Förutom mer tillförlitlig datahantering ska strukturen kunna användas till dataanalys med bland annat maskininlärning. Informationen som samlas in ska bevaras för framtiden och jämföras med dagsaktuella värden från systemen. En spännande tillämpning är till exempel att en algoritm bevakar kurvor för flöde och tryck för att analysera om vattenläckor uppstått på ledningsnätet.

- NSVA vill också kunna använda tekniken och koppla ihop den med flödesdata och väderprognoser för att kunna skapa bättre förbrukningsprognoser, säger Sven Bengtsson, VA-ingenjör på NSVA.

Att strukturera och kvalitetssäkra stora mängder data är ett första steg för att bättre och snabbare kunna dra nytta av teknikutvecklingen.

- Projektet ligger rätt i tiden med tanke på Sveriges storsatsning på AI och VA-branschen måste hänga på, säger Mats Henriksson, Specialist på NSVA.

Projektet som kallas LakeIT har nyligen avslutats. En grundstruktur har presenterats av leverantören, Iceberry tillsammans med deras samarbetspartner, Future Processing.

Fakta

NSVA: Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

Vad: Ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur VA-verksamheter från flera kommuner

Var: I ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp

#vatten / #ledningar / #kommun

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER