Foto: Wokandapix från Pixabay

Psykisk ohälsa fortsätter öka bland chefer

På sex år har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa gått från 28 till 78 sjukdagar per 100 chefer och år. Kvinnor i chefsposition är hårdast drabbade.

Spaning

– Dagens arbetsliv präglas av ett högt tempo med ständigt ökande krav på effektivitet, tillgänglighet och resultat i relation till högt satta mål. Att vara chef idag innebär ett enormt tryck av krav och förväntningar från både högre ledning och från medarbetare, säger Lena-Karin Allinger, leg psykolog och organisationskonsult i ett pressmeddelande från Previa.

Det är för andra året i rad som de presenterar statistik på hur sjukskrivningar bland Sveriges chefer utvecklas. Statistiken inkluderar både kort- och långtidsfrånvaron omfattar 12 300 chefer på 440 anslutna företag i olika branscher över hela landet.

När Previa systematiskt började kartlägga chefers ohälsa år 2014 låg antalet sjukdagar på grund av psykosociala orsaker på 28 dagar per 100 chefer per år. Sex år senare har det ökat till 78 dagar per 100 chefer och år. Psykisk ohälsa ökar mer än andra orsaker till sjukskrivning.

– Digitaliseringen underlättar och skapar möjligheter samtidigt som gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Möjligheten att vara tillgänglig är obegränsad. Det här får konsekvenser och driver en utveckling där allt fler chefer drabbas av psykisk ohälsa, säger Lena-Karin Allinger, leg psykolog och organisationskonsult på Previa.

År 2014 hade kvinnor i chefsposition i genomsnitt 49 sjukdagar per år för psykosociala besvär, det har ökat till 113 dagar år 2019. Även män i chefsposition blir allt oftare sjukskrivna av psykosociala orsaker.

Totalt sett ökar sjukfrånvaron bland Sveriges chefer, och det är långtidsfrånvaron som ökar. Korttidsfrånvaron fortsätter däremot ner. Det skall dock inte tas som en intäkt för att korttidsfrånvaron minskar, snarare att chefer har en tendens att inte sjukskriva sig när de har kortare sjukdomsbekymmer.

– Att chefer inte sjukskriver sig vid korttidssjukdom är ett riskbeteende. Och vi ser nu att ohälsan hos chefer ökar med fler långtidssjukskrivningar som följd. När chefer blir sjuka blir de borta en lång tid, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

– Ansvaret för arbetsmiljön behöver starta på högsta ledningsnivå och ägas av hela organisationen. Det är då vi skapar de konkreta beteenden som kännetecknar en hållbar organisation, säger Lena-Karin Allinger, leg psykolog och organisationskonsult på Previa.

Kvinnor i chefsposition fortsätter vara mest utsatta och sjukfrånvaron bland ligger fortsatt långt över män i chefsposition, dock syns en viss avstanning år 2019 av de senaste årens brant stigande kurva, det är dock för tidigt att dra slutsatser kring om det innebär ett långsiktigt trendbrott.

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER