Foto: Markus Marcetic

Statligt stöd för att trygga tillgången till dricksvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fördelar 58 miljoner kronor till länsstyrelserna som i sin tur stöttar lokala miljöprojekt. Syftet är att säkra bättre vattenhushållning och ge bättre tillgång till dricksvatten.

Spaning

Torka och vattenbrist har ställt till med stora problem på många håll i landet på senare år. Gotland, Blekinge, Skåne och Kalmar län är regioner som har drabbats hårdast av torkan. Klimatförändringarna kan medföra att perioder med torka och extremväder blir vanligare i framtiden, det skriver Havs- och vattenmyndigheten.

Kommuner och kommunala bolag, men även företag, kan söka stöd hos Länsstyrelsen för investeringar i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. Samarbete över större geografiska områden, som till exempel avrinningsområden, uppmuntras.

Det är andra året i rad som regeringen satsar på att trygga tillgången till dricksvatten. Förra året fördelade HaV ut 45 miljoner till länsstyrelserna. 132 projekt fick stöd på totalt 43 miljoner. Resten användes av länen själva för arbete med att långsiktigt säkra vattenförsörjningen.

– Projekt som fått stöd omfattar allt från att förbättra övervakning av grundvattennivåer och åtgärder för att minska läckage från ledningsnät till att rena och återvinna avloppsvatten och skapa nya vattentäkter och vattenskyddsområden, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

 HaV har också tagit fram en vägledning för regional vattenförsörjningsplanering. Den fokuserar på samhällets långsiktiga dricksvattenförsörjning.

– Vi vill att den ska vara ett stöd till länsstyrelserna när de tillsammans med andra aktörer tar fram regionala vattenförsörjningsplaner, säger Margareta Lundin Unger.

Vägledningen har tagits fram i samarbete med Boverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Livsmedelsverket.

Så här fördelas stödet till länsstyrelserna

Fördelningen är baserad på risken för vattenbrist och torka, samt föroreningspåverkan i respektive län.

Länsstyrelse - Belopp (kr)

 • Blekinge - 3 559 317
 • Dalarna - 954 556
 • Gotland - 3 316 368
 • Gävleborg - 910 047
 • Halland - 2 492 709
 • Jämtland - 795 208
 • Jönköping - 2 823 400
 • Kalmar - 4 021 854
 • Kronoberg - 2 166 700
 • Norrbotten - 1 319 167
 • Skåne - 6 421 265
 • Stockholm - 6 141 138
 • Södermanland - 2 870 865
 • Uppsala - 2 896 820
 • Värmland - 986 513
 • Västerbotten - 1 143 378
 • Västernorrland - 893 798
 • Västmanland - 2 261 205
 • Västra Götaland - 5 767 966
 • Örebro - 2 386 694
 • Östergötland - 3 871 032

Summa - 58 000 000

#TAGG / #TAGG2 / #TAGG3

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER