Foto: Luleå Tekniska Universitet

Peter Collin får Nordiskt vägforums pedagogiska pris

Peter Collin, professor vid Luleå tekniska universitet, som undervisar inom brokonstruktion tilldelas Nordiskt vägforums (NVF) svenska avdelnings pedagogiska pris 2020.

Spaning

Pristagaren beskrivs som en entusiasmerande lärare med bredd i sin undervisning och med stort engagemang för kunskapsspridning.

Nordiskt vägforum (NVF) (Nordiska Vägtekniska Förbundet fram till mars 2008) grundades i Stockholm den 19 juni 1935. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har varit med från början och Färöarna kom med 1975.

NVF är ett branschsamarbete med medlemmar från både den offentliga och privata sektorn och har omkring 320 medlemsorganisationer i de nordiska länderna.

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar varje år ut ett pedagogiskt pris för insatser inom ett eller flera av dess verksamhetsområden.

– Fantastiskt roligt och mycket hedrande, säger, Peter Collin, professor i byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet och brokonstruktör på Ramboll sedan 1992.

I nomineringen står att läsa att Peter Collin sedan lång tid har brunnit för ämnet brokonstruktion och i över 25 års tid har verkat som brokonstruktör i allt från mindre gångbroar till Öresundsbron. Under sin tid som brokonstruktör har Peter haft en nära koppling till forskningen och är sedan 2007 även professor i konstruktionsteknik. Kombinationen av yrkesverksam brokonstruktör och undervisande forskare är något som gynnat många av de studenter som han undervisat genom åren.

Fakta

Priset på 50 000 kronor delas ut av NVF:s svenska avdelning, på sitt årsmöte i Stockholm den 3 mars kl. 14.00. Nordiskt vägforum NVF ska främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet ge-nom samarbete mellan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. En avgörande del av denna strävan är att sprida kunskaper om vägtransportsystemets olika delar och tillämpningsperspektiv. Pedagogisk verksamhet i olika grundutbildningar och fortbildningskurser spe-lar därför en avgörande roll för framåtskridande, ökad förståelse och engagemang för området.

#TAGG / #TAGG2 / #TAGG3

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER