Foto: Diego Torres från Pixabay

Norrköping rustar för extremregn

Häftiga regn som orsakar extrema vattenflöden har blivit en realitet i klimatförändringarnas Sverige. Norrköping är en av de kommuner som väljer att klimatsäkra staden för att undvika översvämningar vid framtida skyfall.

Spaning

Norrköpings kommuns recept för att lösa detta är att ge mer plats åt Ljura bäck som idag delvis går genom kulvertar och ett smalt dike. Om bäcken behöver ta emot stora vattenmängder från kraftiga regn och snösmältning idag har den ingenstans att ta vägen annat än att svämma över på åkrar, omgivande marker och flygplats.

Idag är sannolikheten för kraftiga skyfall betydligt högre än tidigare med anledning av klimatförändringarna, och enligt SMHI är förväntan att de kommer att inträffa allt oftare i framtiden och med ökad intensitet. Då gäller det för kommunerna att vara beredda.

Förutom att öka Ljura bäcks kapacitet att ta emot stora vattenmängder, kommer den också anpassas för att bidra till ökad ekologisk mångfald i området. Både djur- och växtliv kommer att berikas när bäcken breddas och området runt om förbereds för framtida rekreationsområden.

– Ljura bäck är kanske Norrköpings hemligaste bäck, men skulle i framtiden kunna bli ytterligare ett uppskattat blågrönt stråk genom staden, säger Maria Rothman, projektledare på Norrköpings kommun.

I projektet står Arkitema för uppdragsledning och landskapsarkitektur, medan COWI går in med kompetenser inom mark, bro, el och belysning, risk och kalkyl. Förprojekteringen ska vara klar i september 2020, och tillståndsansökan för vattenverksamhet pågår parallellt.

#vatten / #ledningar / #miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER