Covid-19 präglar även byggbranschen. Inställningen från branschens aktörer är att de har ett viktigt samhällsuppdrag och att så långt som möjligt hålla verksamheten igång.

Foto: Patrick Trägårdh

Covid-19 i branschen under veckan som gick

Covid-19 viruset präglar det mesta just nu. Bygg- och anläggningsbranschen är inget undantag. Branschens aktörer har under veckan uttalat sig försiktigt samtidigt som de påtalar den viktiga samhällsfunktion som hela branschen utgör.

Spaning

Några produktionsstopp inom bygg- och anläggningsbranschen har ännu inte rapporterats. Men tidningen Byggindustrin hade en intressant intervju med Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret, som gjorde en bedömning av byggbranschen.

Hans bedömning är att anläggningssidan kommer att vara ganska opåverkad då det är en verksamhet där mycket arbete utförs av maskinförare. I sina maskiner exponeras de mindre för smittspridning. Det första ledet som enligt honom kan komma att påverkas är byggmaterialproducenterna något som i längden kan påverka utförandeledet som installatörer, entreprenörer och andra typer av hantverkare.

I ett pressmeddelande från Byggmaterialhandlarna konstaterar vd Monica Björk att Coronaviruset kommer påverka byggmaterialhandeln både på kort och lång sikt. På kort sikt säger hon att det är risk för varubrist då produkter som kommer från Kina och Italien kommer att ha stora leveransproblem den närmsta tiden.

– På längre sikt och om situationen förvärras snabbt finns risken att effekterna av Corona viruset leder till en konjunkturnedgång vilket kommer att påverka byggsektorn negativt, med både uppskjutna byggprojekt och färre renoveringar, avslutar Monica Björk.

Ett annat led som också är viktigt för branschen är transportsektorn. Med anledning av pågående covid-19 beslutade Transportstyrelsen den 16 mars 2020 att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider.

– Den pågående covid-19 pandemin utgör en extraordinär omständighet och för att underlätta för transportföretagen har vi beslutat att tillfälligt medge undantag från regelverket under en period av 30 dagar, säger avdelningsdirektör Petra Wermström, Väg och järnväg.

Beslutet ger vissa lättnader i reglerna i syfte att skapa större flexibilitet för buss och gods. Den dagliga körtid en förare tillåts arbeta förlängs från 9 timmar till 13,5 timme. Under en kalendervecka ska det finnas en sammanhängande vila på minst 24 timmar.

Byggbranschens stora aktörer meddelar alla att de följer rekommendationer och riktlinjer från myndigheter och regering samt att de noga följer utvecklingen.

– Som Sveriges ledande vägentreprenör har vi en viktig samhällsfunktion. Vi känner ett stort ansvar för att vägnätet ska fortsätta fungera och kommer att så långt det är möjligt att fortsätta vårt arbete med att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Utan säkra och framkomliga vägar stannar hela landet, säger kommunikationschef Charlotte Sandström i ett uttalande till I Perspektiv.

På sin hemsida skriver Veidekkes koncernchef Jimmy Bengtsson:

Många har sin försörjning genom Veidekke och vårt stora nätverk av leverantörer är helt beroende av att vi fortsätter vår produktion. Bygg- och anläggningsbranschen är en av de största branscherna i Skandinavien och det är avgörande för samhälleskonomin att vi inte stannar upp. På samma sätt är många beroende av de tjänster vi tillhandahåller - från bostäder till vägar - och vi gör vad vi kan för att hjälpa våra kunder att leverera det landet behöver för att fungera.

Skanska skriver i ett pressmeddelande att:

Det är omöjligt att säga hur stor påverkan blir eller hur länge den kommer att pågå. Med detta i åtanke är det avgörande att vi, under säkra former, också håller våra projekt och vår verksamhet igång. Behovet av det Skanska gör – bygger skolor, broar, vägar, sjukhus, kontor och bostäder – finns kvar även när denna svåra tid ligger bakom oss. Därför måste vi vara försiktiga, men samtidigt dra åt samma håll och behålla fokus.

Även Ncc skriver på sin nyhetssida att deras ambition är att bedriva verksamhet och projekt med så få störningar som möjligt och att försöka hitta lösningar på problem som kan uppstå.

#Covid-19 / #branschfolk

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER