Foto: Markus Distelvath från Pixabay

Klart med byggstart för flera spår och vägar

- Vi gör rekordstora satsningar på infrastrukturen i hela landet. Det här är viktiga besked för att bygga Sverige starkt och hållbart. Nya spår och vägar skapar jobb och framtidstro, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Spaning

De infrastrukturobjekt som omfattas av regeringens beslut om byggstart är en del av den nationella infrastrukturplanen. Beslut om byggstart innebär ett medgivande från regeringen att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenad för dessa projekt.

Samtidigt, i spåren av Covid-19, uppstår en rad frågor om hur pågående kontrakt påverkas. På sin hemsida skriver Trafikverket att de för närvarande får många frågor om covid-19 och force majeure, men det är en fråga som det inte går att svara generellt på. Utan att en bedömning måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall och utifrån de specifika kontraktsvillkoren.

Trafikverket går också ut tillsammans med Byggföretagen och Innovationsföretagen i ett gemensamt uttalande om behovet av att en tätare samordning och samarbete inom branschen behövs under kommande period. Hittills är påverkan enligt dem relativt låg, men att den riskerar bli betydande redan på kort sikt och allvarlig på 30-dagars sikt.

Fokus ligger på att upprätthålla hela transportsystemet samt säkra material- och personalförsörjningen, vilket kräver en tydlig samordning och ett kraftfullt ledarskap.

– Nu är det viktigt att vi samverkar fullt ut och har en nära och tät dialog. Fokus är att vi ska klara våra åtaganden på både kort och lång sikt. Därför är den nu beslutade täta samordningen inom Anläggningsforum viktig för att ha en gemensam bild av läget och för att snabbt och kraftfullt kunna vidta de åtgärder som erfordras, säger Ali Sadeghi, Trafikverket.

Byggföretagen betonar på sin hemsida vikten av att hålla produktionen igång och vikten av att offentliga beställare inte stoppar eller försenar framtida och pågående byggprojekt.

– Vi ställer oss bakom de åtgärdsförslag som presenterats av Svenskt Näringsliv samtidigt som vi har ett nära samarbete med våra systerorganisationer inom byggsektorn. På bordet här och nu arbetar vi med att samla ihop åtgärdsförslag som är viktiga för hela sektorn på lång sikt. En dag är Coronakrisen över, och då måste det finnas livskraftiga företag som förmår rusta Sverige för framtiden, säger Byggföretagens näringspolitisk chef, Tanja Rasmusson.

Klart för byggstart

Regeringen beslutar att Trafikverket, utöver vad regeringen tidigare beslutat,
får byggstarta följande objekt år 2020–2022 (år 1–3):

 • Barkarby bytespunkt med anslutning till tunnelbana
 • E20 Vårgårda–Vara
 • E20 Förbi Vårgårda
 • E22 Trafikplats Lund S
 • Godsstråket Dunsjö–Jakobshyttan, dubbelspår
 • Godsstråket Jakobshyttan–Degerön, dubbelspår
 • Göteborg Citybuss Norra Älvstranden (västra delen)
 • Laxå–Arvika, ökad kapacitet
 • LTS; Hallsberg–Malmö/Göteborg, åtgärder för långa godståg
 • Lund (Högevall)–Flackarp, fyrspår
 • Ny optoanläggning för ökad kapacitet i kommunikationsnät inkl.
  vägklassificering
 • Rv 56 Katrineholm–Bie
 • Väg 56 Bie–St Sundby (Alberga), räta linjen
 • Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad (inklusive Roma–resväg).

Därtill beslutar regeringen att Trafikverket, utöver vad regeringen tidigare
beslutat, får förbereda följande objekt för byggstart år 2023–2025 (år 4–6):

 • E4/E20Hallunda–Vårby, Kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart
  Stockholm
 • E4/E20 Tomteboda–Bredäng, ITS
 • E16 Borlänge–Djurås
 • E22 Gladhammar–Verkebäck2 (4)
 • Farled Södertälje–Landsort
 • Införande av FRMCS
 • Malmöpendeln Lommabanan–etapp 2
 • Norrbottniabanan (Umeå) Dåva–Skellefteå ny järnväg
 • Rv 40 förbi Eksjö

#investering / #vägar / #spår

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER