Foto: Pixabay

Mer vägunderhåll behövs - särskilt i norra Sverige

I en granskning av kvalitén på Sveriges statliga vägar konstateras det att det famförallt är i länen Norrbotten, Västerbotten och Jämtland som vägnätet är eftersatt.

Spaning

Hög vägstandard har stor betydelse för såväl framkomlighet som trafiksäkerhet. Skrovlig vägyta leder till försvårad vinterväghållning och till att vatten som samlas i sprickorna fryser till is, vilket riskerar att försämra vägens tillstånd ytterligare. Fördröjt underhåll kan hastigt ge dramatiskt ökade underhållskostnader. Studier visar också på ökade koldioxidutsläpp vid eftersatt vägunderhåll.

– Generellt sett håller det svenska vägnätet hög standard men det oroar oss att vi nu ser en sänkning av vägkvaliteten. I synnerhet skapar det problem i landets norra delar där standarden är påtagligt sämre, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Det är sjätte året i rad som M Sverige utför en granskning av de svenska vägarna.

Norrbottens, Jämtlands och Västerbottens län är de län som har sämst vägkvalitet. Anmärkningsvärt i 2019 års undersökning är att Blekinge hamnar på fjärde plats i tabellen över andelen underkänd väg.

Riksväg 98 i Norrbotten och Riksväg 90 i Västerbotten är undersökningens sämsta riksvägar, tätt följt av väg 99 i Norrbotten.

Av europavägarna håller återigen E45 genom Norrbotten, Gävleborgs och Jämtland, tillsammans med E10 genom Norrbotten lägst kvalitet. E20 i Södermanland, E4 i Stockholm och Skåne samt E22 i Skåne och Blekinge har också relativt hög andel underkänd väg.

– Dåliga vägar betyder ökade driftskostnader för staten och försämrad trafiksäkerhet för den enskilde. Det innebär också längre restider, ökade fordonsskador och ökade kostnader för såväl företagens som hushållens transporter, säger Heléne Lilja.

Undersökning av Sveriges vägar

Antal mil som granskats: 18 000 mil av Sveriges statliga vägnät

Resultat 2019

  • 1,9 procent av europavägnätet
  • 1,4 procent av riksvägnätet
  • 2 procent av länsvägnätet

Har så låg kvalitet att det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera.

Resultat 2018

  • 0,7 procent av europavägnätet
  • 0,5 procent av riksvägnätet
  • 1,1 procent av länsvägarna

Har så låg kvalitet att det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera.

Undersökningen: Har genomförts av M Sveriges vägombud, som är ideellt arbetande funktionärer i M Sveriges lokala klubbar. Undersökningen har tittat på ytojämnheten i vägbanan genom att använda vibrationssensorn som finns inbyggd i moderna telefoner. Kartläggningen har skett i samverkan med Roadroid AB.

M Sverige: Bilist- och konsumentorganisation. Hette tidigare Motormännen.

#vägar / #underhåll / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER