Foto: Patrick Trägårdh

Nu är goda råd helt gratis - så kan branschen minska klimatpåverkan

I en ny rapport redovisas flera goda exempel och beskrivningar på hur man vid en ny- eller ombyggnation av infrastruktur kan minska den negativa klimatpåverkan. Rapporten är ett samarbete mellan flera aktörer i branschen och kan laddas ner från Trafikverkets hemsida.

Spaning

Klimatpåverkan från såväl byggande, drift och underhåll av Sveriges infrastruktur är betydande. Utsläppen kommer framförallt från transporter men också från tillverkning av material som stål och betong.

Nu finns en ny rapport med exempel på klimatförbättrande åtgärder i planering och projektering, men som också kan ha påverkan på alla skeden såsom lokaliseringsval, planering, detaljprojektering, drift och underhåll. Genom fallstudier beskrivs olika åtgärder tillsammans med beräkningar av deras potentiella effekter på utsläppsminskningar, eventuella begränsningar samt bedömda kostnadseffekter.

Projektet bakom rapporten är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Chalmers, Cowi, NCC, Peab, Skanska, Sweco, Svensk Betong, Svevia, Tyréns och WSP.

I en kommentar om projektet säger bland annat Stefan Uppenberg från WSP:

– Nu börjar klimatkrav finnas i många infrastrukturprojekt och medvetenheten om att vi måste minska växthusgasutsläppen är väl spridd. Men då uppstår frågan ”hur?” och vi märker att det inte är så lätt att ändra på invanda sätt att planera, projektera och bygga. Förhoppningsvis kan denna vägledning ge några konkreta exempel på just ”hur” och hur vi kan få det att hända genom bättre samverkan, att använda möjligheter i ändrade regelverk och mer kunskap om vad som ger upphov till utsläpp.

Fakta om projektet

Initiativ: Projektet initierades 2018 inom Anläggningsforums temagrupp Klimat och miljö

Syfte: Att bädda för ett proaktivt klimatarbete i infrastrukturprojekts inledande skeden. Detta görs genom att förse beställar- och konsultrollen med en praktiskt användbar samling vägledande exempel och beskrivningar av möjligheter som redan idag finns att åstadkomma minskningar av växthusgasutsläpp vid ny- och ombyggnation.

Mål:

  • Med samsyn i branschen ringa in och konkretisera viktiga möjligheter till åtgärder för att minska växthusgasutsläpp i planering och projektering, men som kan ha påverkan på alla skeden såsom lokaliseringsval, planering, detaljprojektering, byggande, drift och underhåll.
  • Underlätta för branschen att ta tillvara entreprenörernas och leverantörernas kunskap och erfarenheter redan i planerings- och projekteringsskedet.
  • Analysera och beskriva även kostnadseffekter samt effekter på tekniska aspekter, som härdningstider, regelverksfrågor m.m., för klimatförbättringsåtgärder.

Finansiering: Projektet har genomförts med medel från Trafikverket och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF-projekt 13577), samt med egen insats från medverkande organisationer

Rapporten kan laddas ned från Trafikverkets hemsida:
Klimatförbättring i infrastrukturprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

#klimat / #Infrastruktur

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER