Foto: Pixabay

Satsning på åtgärder för vilda pollinatörer

Naturvårdsverket satsar 11 miljoner kronor på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Det är en förstärkning av länsstyrelsernas arbete med pollinatörer och i år genomförs riktade åtgärder av sju län i södra Sverige.

Spaning

Av Sveriges drygt 300 arter av humlor och bin är en tredjedel hotade och behöver bli fler för att kunna bidra till pollineringen. Det råder idag brist på sandiga miljöer där vilda bin kan anlägga bon, och blommor där de kan få mat, samt ett landskap där mat- och boplatser ligger tillräckligt nära varandra.

– Eftersom situationen för vilda pollinatörer är så pass allvarlig är jag glad att vi kan rikta pengar till konkreta åtgärder i större skala till platser i landskapet där de gör mest nytta, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Artdatabanken har pekat ut 14 prioriterade områden för åtgärder för hotade vildbin. Principen är att bygga vidare på områden som fortfarande har förutsättningar för en mångfald av vilda pollinerare. De län som kommer att göra insatser är Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne, Västra Götaland och Östergötland.

– Mycket kunskap om åtgärder för pollinatörer finns redan på länsstyrelserna genom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter och grön infrastruktur, säger Claes Svedlindh.

För att åstadkomma åtgärderna kommer länsstyrelserna att samarbeta med markägare, berörda kommuner, Svenska kyrkan, Trafikverket, Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Svenska Kraftnät, E.ON, Svevia med flera. 

Ett viktigt mål är att knyta samman spridda förekomster av sand och blomrikedom till sammanhängande nätverk av miljöer där arterna lätt kan hitta föda. Viktiga åtgärder kommer att vara till exempel grävning för att skapa sandblottor, röjning av igenväxning, bränning, slåtter, stängsling för att kunna återinföra bete, samt sådd och utplantering av nektar- och pollenrika växter. 

Det här är en del i regeringens treåriga satsning på att förstärka förutsättningarna för vilda pollinatörer.

#miljö / #hållbarhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER