Foto: Nadine Doerlé från Pixabay

Klimatklivet minskar utsläppen med 1,5 miljoner ton per år

Effekterna av Klimatklivet är störst inom transportsektorn visar en utvärdering som Naturvårdsverket genomfört. Mer än 77 procent av Klimatklivsstödet går till investeringar hos företag.

Spaning

Naturvårdsverket redovisar samlade resultat för arbetet med Klimatklivet en gång per år. I år har en särskild utvärdering av Klimatklivet gjorts för att se på effekterna. Utvärderingen visar att 1,2 miljoner ton av den totala utsläppsminskningen på 1,5 miljoner ton koldioxid är sådant som inte skulle gjorts utan Klimatklivet. Många åtgärder inom transport, energikonvertering, avfall och produktion av biogas har blivit av tack vare stödet.

De största effekterna av Klimatklivet bedöms vara att, tillsammans med andra styrmedel, bidra till en omställning i transportsektorn. Inrikes transporter står för en tredjedel av de svenska koldioxidutsläppen och är ett område där Klimatklivet har möjliggjort många satsningar som minskar utsläppen. Omkring 60 procent av de minskade utsläppen hör till transportsektorn. Resultaten av utvärderingen beskrivs i en lägesbeskrivning om Klimatklivet som Naturvårdsverket nu lämnar till Miljödepartementet.

– Det är roligt att så många företag vill bidra till att minska utsläppen. Samtidigt visar den här utvärderingen att fler än 8 av 10 behöver ett investeringsstöd som Klimatklivet för att få åtgärderna på plats. Företagen vill ställa om och då är investeringsstödet avgörande för att de ska ta steget till nya lösningar med lägre utsläpp, säger Nanna Wikholm, biträdande chef för Klimatklivsenheten på Naturvårdsverket.

Mer än 77 procent av Klimatklivsstödet går till investeringar hos företag och sedan 2015 har mer än 4000 personer sysselsatts tack vare investeringarna. De flesta investeringarna har skett i teknisk utrustning med lång livslängd som leder till bestående strukturella förändringar.

– Det handlar exempelvis om konverteringar från olja till biobränsle för värmeproduktion inom industri och lantbruk, eller investeringar i tankställen som möjliggör byte från diesel och bensin till biobränsle och el inom transportsektorn. Cykelvägar och omlastningscentraler som möjliggör transportskifte från väg till järnväg är andra exempel på investeringar som har en lång livslängd, fortsätter Nanna Wikholm.

Naturvårdsverket har sedan 2015 fram till den 1 mars 2020 beviljat medel till 3 323 åtgärder och fördelat 5,4 miljarder kronor inom Klimatklivet. I genomsnitt står Klimatklivet för 45% av den totala investeringskostnaden och det innebär att totalt 12,1 miljarder investerats i klimatåtgärder runt om i landet. 

#miljö / #hållbarhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER