Foto: Trafikverket

E20 utanför Göteborg byggs om

Den fyra kilometer långa sträckan på E20 mellan Tollered och Ingared utanför Göteborg kommer att byggas om till motorväg.

Spaning

I projektet ingår bland annat att bygga tre trafikplatser samt en ny kombinerad planskild passage som både är till för trafik och för vilt. Det byggs även en ny gång- och cykelväg från Tollered till Västra Bodarna. Idag trafikeras sträckan av närmare 23 000 fordon per dygn. Till år 2040 bedöms trafiken ha ökat till drygt 26 000 fordon per dygn.

Projektet utförs av Peab på uppdrag av Trafikverket.

– Delsträckan ska förstärka den länk som E20 är, i både nuvarande och framtida vägnät. De åtgärder vi gör för miljön ska minimera intrånget i värdefulla miljöer och bibehålla friluftsliv och artrikedom i området, säger Margaretha Rhodin, projektledare på Trafikverket i ett pressmeddelande från Peab.

Uppdraget är en utförandeentreprenad. Byggstart sker i maj 2020 och projektet beräknas vara klart under våren 2022.

#vägar / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER