Foto: Pixabay

Ny vägtrumma för ekologisk hållbarhet

Många vägtrummor hindrar fiskar och djur från att kunna röra sig naturligt i vattendrag som korsar en vägkonstruktion. Dessa ersätts löpande för att skapa ekologiskt hållbara miljöer för vattenlevande djur och organismer.

Spaning

Vägtrumman som leder bäcken Gaaransjohke under väg 1088 i Vilhelmina kommun ska ersättas.

– Den som ligger där nu, är byggd enligt ett äldre synsätt. Då tänkte de inte på att anpassa konstruktionen efter vattendragens in- och utlopp. Därför är det många äldre bygglösningar som behöver ersättas med en ny vägtrumma, eller rörbro som det också kallas, säger Jonas Fredriksson, Svevia.

Idag är det självklart att vattenlevande djur och organismer obehindrat ska kunna ta sig genom vattendrag som korsar en vägkonstruktion.

– När vi gör den här typen av åtgärder tänker många spontant på utter och öring. Men åtgärderna är också till för vattenlevande organismer och för att skapa en naturlig transport av näringsämnen, sediment och organiskt material som i sin tur påverkar bäckens ekosystem. Det finns nationella miljömål för att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och för att deras livsmiljöer ska bevaras. Ännu finns många äldre konstruktioner som behöver byggas om, så vi utför ett par sådana här jobb varje år.

Att utföra anläggningsarbeten i och vid vattendrag är förenat med ett strikt regelverk. Under vissa perioder får inte vattnet grumlas för att det stör djur- och vattenmiljön allt för mycket. Åtgärden får inte heller utföras vid höga vattenflöden. Den sena våren gör därför att byggstarten kan dröja.

– Än så länge går snösmältningen långsamt och i år är det fortfarande väldigt mycket snö i fjällen.

Svevia är entreprenör på projektet som utförs på uppdrag av Trafikverket. I november ska vägtrumman vara utbytt och projektet avslutat. om

#miljö / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER