Foto: Pixabay

Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten

Trafiksäkerhetsarbetet har kommit långt i Sverige, men det finns stora utmaningar kvar gällande oskyddade trafikanter. Det visar en rapport som studerat trafiksäkerheten utifrån ålder, kön, socioekonomi och etnicitet.

Spaning

– Frågan är hur vi bättre kan få in ett jämställdhets- och rättviseperspektiv för att på så vis lyfta trafiksäkerheten i Sverige ytterligare ett snäpp? Det har vi studerat i ett forskningsprojekt finansierat av Trafikverkets Skyltfonden, säger Hanna Wennberg, trafikkonsult på Trivector i ett pressmeddelande.

Enligt studien uppvisar kvinnor och män olika utsatthet som oskyddade trafikanter:

  • Det är en kvinna som blir påkörd i 6 av 10 kollisionsolyckor mellan personbil och fotgängare.
  • Män är de som oftast kör på – i 7 av 10 olyckor är bilföraren en man. Krockvåldet är dessutom mer allvarligt för olyckor med manlig bilförare jämfört med kvinnlig bilförare.

– Även om vi tar hänsyn till gruppernas olika exponering kvarstår deras överrepresentation, säger Hanna Wennberg.

Det faktum att kvinnor förflyttar sig mer som fotgängare och män mer som bilister, i termer av årliga reslängder, förklarar alltså inte skillnaden i olycksinblandning,

Könsskillnader finns också för cyklister, men i mindre utsträckning än för fotgängare.

I studien har de även sett att det finns en förhöjd olycksrisk hos socioekonomiskt svaga grupper och en ojämn fördelning av vilka befolkningsgrupper som adresseras av trafiksäkerhetsåtgärder. I tre kommuner (Lund, Göteborg och Huddinge) har skadade fotgängare och cyklister, medborgares synpunkter på trafiksäkerheten och kommunens trafiksäkerhetsåtgärder för olika områden analyserats genom GIS.

– Det är viktigt att visa på skillnader och skevheter för att kunna hantera eventuella ojämlikheter. På så vis utgör analyserna som gjorts i projektet ett viktigt planeringsunderlag, säger Hanna

 

#trafik / #säkerhet / #mångfald

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER