Foto: Zienith från Pixabay

Fallvänlig asfalt testas i Lund

Lunds kommun är först i världen med att testa en ny sorts fallvänlig asfalt på en trafikerad cykelväg, längs Dalbyvägen i Lund. Asfalten är fem gånger mer stötdämpande än vanlig asfalt och har påvisat stora förbättringar vad gäller kritisk fallhöjd i förhållande till konventionell asfalt.

Spaning

Syftet med den fallvänliga asfalten är att minska risken för skador på både fotgängare och cyklister. Det som ska mätas är registrerade skador på sträckan, hur asfalten upplevs att gå och cykla på samt hur asfalten uppför sig vid årstidsväxlingar och underhåll av vägen.

- Lund är en fantastiskt fin miljö att utveckla tekniska och andra innovationer. Lunds kommun vill gärna vara testbädd som här, när företag och forskning samverkar för att ta fram nya material. Lyckas projektet och brukarna blir nöjda, öppnas möjligheter att göra gång- och cykelbanor säkrare i Sverige och övriga Europa, säger kommunalrådet Jan Annerstedt (FNL), ordförande i tekniska nämnden.

- Att bygga cykel- och gångvägar med ett mer förlåtande material kan förhindra tusentals att skada sig. Vi är nu inne på vårt tredje år av forskning och utveckling och vi närmar oss en färdig produkt som kan ge nytta till samhället, säger Viveca Wallqvist, seniorforskare på RISE.

Den fallvänliga asfalten är blandad med gummigranulat. Vanlig asfalt består av sten och bindemedlet bitumen. Nu tillsätts alltså även 30 procent gummigranulat från återvunna däck.

- Alla ämnen som ingår i däcket är bundet i gummit, ungefär som i en sten. Detta gör att lakvattnet – som är det vatten som passerar genom gummigranulatet - uppfyller dricksvattenkvalitet redan innan det är bundet i asfaltsmaterialet som helt omsluter gummigranulatet. Genom att återvinna gummi istället för att elda upp det i ett värmekraftverk, minskar vi också utsläppen av koldioxid, säger Carl Zide, återvinningsexpert, Massbalans.

I projektet har 30 cyklister testat olika underlag och undersökningen visade att gummiasfalten ansågs vara lika bra eller bättre jämfört med normal asfalt. Beläggningen är alltså tillräckligt hård för att du enkelt ska kunna cykla, men tillräckligt mjuk för att den ska fånga upp stötar och förhindra skador vid fall. Sträckan i Lund är den första som testas i gatumiljö och här ska forskningsprojektet rekrytera cyklister från skilda åldersgrupper och med olika cyklar. Intresserade Lundabor som själva vill testa är givetvis välkomna att köra på ytan så snart den har öppnat dagen efter läggningen.

- Vi ser ständigt över hur vi arbetar och kan det här reducera personskador på vårt gång- och cykelvägnät är det fantastiskt. Men egenskaperna i olika asfaltsblandningar skiljer sig åt och att den mjuka asfalten är möjlig att underhålla är en förutsättning. Vi kommer att titta på och hur beläggningen påverkas av sopning, vinterväghållning och av bilar som svänger över från infarter, säger Mats Lawesson, driftingenjör på tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

Fakta stötdämpande asfalt i Lund

Forskningsprojektet: Leds av RISE och är delfinansierat av Resource/Energimyndigheten.

Beställare: Lunds kommun

Övriga samarbetspartners: Peab Asfalt, återvinningsföretaget Massbalans och danska Genan, tillverkare av gummigranulat.

Enligt tidigare studier: Rullmotståndet minskar inte och cyklister föredrar gummiasfalt framför vanlig asfalt.

Plats: En 300 meter lång sträcka på gång- och cykelvägen längs Dalbyvägen mellan Arkivgatan och Brunnsgatan i Lund.

#forskning / #asfalt

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER