Mattias Andersson testar hållfastheten på en laboratorietillverkad asfaltprovkropp med inblandning av lignin.

Foto: Annika Enström

Helt klimatneutral asfalt – ännu har ingen svaret

I den moderna tillverkningen av asfalt har utsläppen av CO2 minskat avsevärt under de senaste åren. Men någon helt klimatneutral asfalt finns ännu inte på marknaden.

Spaning

Den sista utmaningen är att i tillverkningen av asfalt, hitta en ersättning för bitumen. Flera lovande försök har genomförts.

På ett laboratorium i Umeå står Mattias Andersson, Svevia, och undersöker ett asfaltprov som än så länge bara skapats i laboratoriemiljö och ännu inte lagts ut på någon väg. I asfaltprovet har Svevia ersatt en del bitumen med lignin – och inom några veckor ska ett fullskaligt försök utföras.

annika Enström

Mattias Andersson, produktspecialist, Svevia.

– Bitumen är det bindemedel som används för att binda ihop stenmaterialet och skapa den svarta slitstarka asfalt som våra vägar beläggs med. Lignin är ett samlingsnamn för en polymer som ingår i växters cellväggar och som ger virket dess styvhet och mekaniska styrka förklarar Mattias Andersson, produkspecialist inom asfalt på Svevia.

Att ersätta bitumen med lignin är inte något nytt. Företaget H4A i Holland gjorde försök med lignin i asfaltmassan redan 2015. Och sedan 2016 producerar de i samarbete med Stora Enso en asfalt där en del bitumen har ersatts med lignin.

Försök har gjorts även i Sverige. Peab har som en del i ett europeiskt projekt tillsammans med Sekab, tillverkat asfalt där bindemedlet delvis ersatts med lignin, och som de lagt ut på en sträcka i Sundsvall. I dalarna har även Skanska gjort liknande försök.

– Svevia kommer i samarbete med Trafikverket att lägga en cirka tvåhundra meter lång sträcka utanför Stockholm med en asfaltmassa där stora delar bitumen har ersatts med lignin, berättar Mattias Andersson.

Varför går det inte att ersätta all bitumen med lignin?

– Det kanske det gör. Men än har ingen lyckats med det. Förhoppningen som hela branschen har är förstås att hitta en lösning där vi helt kan sluta använda bitumen som man kan säga är den sista stora CO2-boven i asfalttillverkningen.

De förändringar inom branschen som hittills genomförts och som kraftigt reducerat CO2-påverkan vid asfalttillverkning har skett i flera led:

  • Många av de täkter där stenmaterial produceras drivs på el.
  • Mängden granulat – återvunnen asfalt – som används vid asfalttillverkning ökar.
  • Uppvärmningen vid asfaltverken byts ut mot biobränsle.

- Lignin är inte en enhetlig produkt, den kan se väldigt olika ut med helt skilda färger, konsistens och funktion. Beroende på kemisk sammansättning och hur den är processad får den olika egenskaper. Alla fungerar inte som bindemedel. Vi har kontakt med flera producenter inom träindustrin som även har andra produkter som kan vara aktuella som ersättning för bitumen.

Så hur långt bort är det att asfalt med lignin tillverkas även i Sverige?

– Det behöver inte vara långt bort alls, menar Mattias Andersson. Det handlar om att någon ska hitta rätt tillverkningsmetod, få en fungerande logistik på leveranser av lignin, ha ett asfaltverk som är anpassat för en tillverkning där lignin kan tillsättas, och en kund som frågar efter produkten. Kanske redan inom ett par år, vem vet.

#asfalt / #teknik / #hållbarhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER