Sträckan mellan Gislaved och Smålandsstenar ska byggas ut för bättre trafiksäkerhet.

Foto: Patrick Trägårdh

Riksväg 26 ska bli mer trafiksäker

En mötesfri sträcka planeras på riksväg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar. Detta för att öka framkomligheten och säkerheten för trafikanterna.

Spaning

Riksväg 26 även kallad Nissastigen passerar genom två stora tätorter, Gislaved och Smålandsstenar. Vägsträckan har idag en tillåten hastighet på 80 km/h med få lämpliga omkörningssträckor och dålig sikt. Vägsträckan saknar mittseparering, och har brister i området vid sidan av vägen. Bland annat saknas viltstängsel och alternativ för cykeltrafik.

Vägen kommer nu byggas om till en mötesfri väg med säkrare omkörningssträckor (2+1) med mitträcken och en hastighet på 100 km/h. Det blir minst två omkörningssträckor i vardera riktningen. För att minska olyckorna bygger man ett viltstängsel längst hela sträckan och komplettera med en gång- och cykelväg på dryga 4 km mellan Smålandsstenar-Kappeled.

Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda och ta fram vägplaner och bygghandlingar. Planerad byggstart 2026.

#vägar / #trafikverket / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER