Med underhållskontrakt som även innehåller lokala vägprojekt blir det mer intressant att vara en del uppdragen. Det gör även hela branschen mer attraktiv säger Olle Öberg, chef division Drift, Svevia.

Mats Lundqvist

Samarbete ger mer balanserade kontrakt

Trafikverket har på uppdrag av regeringen analyserat förekomsten av obalanserad budgivning i kontrakten för basunderhåll av vägar. Mycket i analysen är bra men entreprenörernas och leverantörernas perspektiv saknas tycker Olle Öberg, Svevia.

Spaning

– Med tydliga kontrakt, ett närmare samarbete med entreprenörerna och ett större ansvar för leverantörsmarknaden kan underhållskontrakten av Sveriges vägar göras mer attraktivt, säger Olle Öberg som är chef för Svevias division Drift, som driver de basunderhållskontrakt för Trafikverket som Svevia har.

Han menar att tydliga kontrakt med korrekt angivna mängder i kombination med en möjlighet att få delta i förbättrande åtgärder på det lokala vägnätet skulle göra uppdragen mer attraktiva och skapa en mer dynamisk marknad.

På vilket sätt menar du att rapporten om obalanserad budgivning har med marknadens attraktivitet att göra?

– Jag tycker att de i vissa delar av analysen formulerar sig på ett sätt som gör att vi entreprenörer framstår som att vi bara försöker hitta sätt att tjäna pengar. Självklart vill vi tjäna pengar. Men, vi och våra leverantörer vill också göra ett bra hantverk, och brinner för att göra vägarna säkra och framkomliga. De förutsättningar vi har att utgå från är Trafikverkets egna kontrakt.

Hur kan kontrakten för vägunderhåll göras mer attraktiva?

– Resonemanget Trafikverket för i slutet av analysen, och som handlar om att de i större utsträckning ska genomföra kontrakten i samarbete med entreprenören, tror jag är rätt väg att gå. Ingen vill ha ett uppdrag som bara handlar om att kliva upp klockan två på natten för att snöröja eller halkbekämpa.

Enligt Olle Öberg skulle ett ekonomiskt utrymme för åtgärder och förbättringar av vägarna inom ett driftområde som avropas direkt av driftområdets entreprenör, göra kontrakten mer intressanta.

– Vilket i längden också gör det mer utvecklande att jobba som arbetsledare, platschef eller som leverantör. Det skulle ge oss och våra leverantörer en morot att veta att man får vara en del av vägprojekt på den lokala marknaden.

Då Trafikverket är skyldiga att följa lagen om offentlig upphandling är den typen av direktbeställningar inte alltid möjlig. I rapporten problematiserar också Trafikverket deras skyldighet att följa LOU och på vilket sätt det styr dem.

– Jag förstår att det är en utmaning för dem. LOU har en oerhört viktig funktion samtidigt som det kanske inte alltid är det mest affärsmässiga sättet att upphandla på. Men de svällningar i kontrakten som Trafikverket fått kritik för, skulle jag påstå, oftast är goda och långsiktiga investeringar i vägnätet som kommit Sveriges skattebetalare tillgodo.

I åkeri- och entreprenadbranschen har det under en lång tid funnits en oro för återväxten i branschen. Bristen på unga personer som väljer att utbilda sig till maskinförare är väl känd, även i byggbranschen finns det rekryteringsutmaningar.

Och det är det resonemanget som Olle Öberg under intervjun hela tiden återvänder till.

– Vi är få entreprenörer på marknaden, samtidigt som det är svårt att rekrytera arbetsledare och platschefer liksom att hitta leverantörer. Säkra och framkomliga vägar är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Men för att uppnå det behövs också en frisk och välmående bransch, och som det ser ut nu så finns det utmaningar för att göra den mer attraktiv. Det är en utmaning för Trafikverket, för kommunerna och för alla oss som verkar i branschen.

#vägar / #underhåll / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER