Foto: Jan W från Pixabay

Analys av Trafikverkets byggstartsförslag 2020

Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få byggstartas de kommande åren.

Spaning

Granskningen visar att förslaget i stort följer regeringens direktiv för uppdraget, men att förslaget och underlagen inte alltid transparenta och tydliga, och vissa brister uppmärksammas. Det skriver Trafikanalys i ett pressmeddelande.

I mars 2020 redovisade Trafikverket förslag på de infrastrukturobjekt som bör få byggstartas i perioden 2021-2023, samt objekt som bör få förberedas för byggstart år 2024-2026. Totalt handlar det om 68 olika infrastrukturobjekt i landet.

Trafikanalys uppgift är att granska de samhällsekonomiska kalkyler, kostnadsberäkningar och planeringsunderlag som ligger till grund för byggstartsförslaget. Granskningen av förslaget fokuserar främst på efterlevnaden av regeringens direktiv och Trafikverkets egen metodprocess.

Efter en genomlysning av byggstartsförslaget konstaterar Trafikanalys att förslaget i stort följer regeringens direktiv för uppdraget. Däremot noteras vissa brister, bland annat brist på transparens och tydlighet.

Några av de mest problematiska frågorna, och som enligt Trafikanalys fortsatt behöver granskas de kommande åren, gäller bland annat bristen på planmognad och hanteringen av objekt ur storstadsförhandlingar.

Problem som enligt Trafikanalys behöver granskas

  • Få av de objekt som föreslås få byggstarta uppfyller kravet på planmognad. I regeringens direktiv till Trafikverket anges att den fysiska planeringen för objektet bör vara så långt gången att väg- eller järnvägsplan har vunnit laga kraft. Av årets fem föreslagna objekt till byggstart saknar alla lagakraftvunnen plan.

  • Det är generellt ett problem att underlag för objekt som är resultat av ”storstadsförhandlingar” inte granskas av Trafikverket innan de föreslås för byggstart. Ett sådant exempel är 13 miljarders-objektet Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana och nya stationer.Som i tidigare års granskningar påpekar Trafikanalys att vi inte ser att det finns stöd för att dessa objekt har andra redovisningskrav än övriga objekt som föreslås till byggstart. Eftersom Trafikverket inte har kontroll över objektens status eller beslutsunderlag förefaller det inte rimligt att Trafikverket kan föreslå när dessa objekt ska få byggstartas eller förberedas för byggstart.

Länk till rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

#Trafikverket / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER