På en sträcka utanför Gnesta testa Svevia en asfalt med inblandning av delvis lignin som bindmedel.

Foto: Markus Marcetic

Asfalt med lägre klimatpåverkan

Svevia har i samarbete med Stora Enso tagit fram en klimatanpassad asfalt där trädens naturliga bindemedel, lignin, ersätter en del av det oljebaserade bindemedlet. Nu testas asfalten ute på vägen.

Spaning

På uppdrag av Trafikverket utför Svevia ett beläggningsarbete på väg 224 mellan Sandbrink och Gnesta. På ett par hundra meter av den totalt 15 kilometer långa sträckan har Svevia valt att testa en klimatanpassad asfalt, där bitumen ersätts med lignin.

– Asfalt består av sten och bitumen, som är en produkt som framställs av råolja. Kan vi hitta något som kan ersätta bitumen som bindemedel i asfaltmassan skulle vår negativa klimatpåverkan kunna sänkas dramatiskt, säger Mattias Andersson som är produktspecialist inom asfalt på Svevia.

Han berättar att Svevia har sett över den del av livscykeln som omfattar processen från råmaterial till utlagd väg. Asfaltfabrikerna har konverterats från fossil eldningsolja till bioolja och använder förnybar el. Samtidigt pågår en omställning till eldrift i täkterna.

En nöt som är kvar för branschen att knäcka är om bindemedlet bitumen, kan ersättas med något annat. Försök att helt ersätta bitumen har gjorts, men än har ingen lyckats.

– I Holland har man blandat lignin i asfalt sedan 2015, och använder det i sin produktion. Men även där har man bara lyckats att i begränsad mängd ersätta bitumen.

Lignin är ett samlingsnamn för en polymer som ingår i växters cellväggar och som ger virket dess styvhet och mekaniska styrka.

Mattias Andersson menar att det är de egenskaperna som gör det intressant för asfalttillverkning och tillägger att:

– Alla aktörer i vägbranschen behöver ta ansvar i omställningen för en hållbar utveckling. Vi försöker hela tiden hitta lösningar som gör att vi kan minska vår negativa klimatpåverkan. På Svevias laboratorium har vi testat olika varianter av bland annat lignin, och när vi presenterade ett alternativ som vi trodde på tvekade inte Trafikverket att låta oss testa det på en sträcka.

Försöket som utfördes under onsdagen har gett mersmak.

– Ytan ser bra och homogen ut, det blir spännande att se vad som händer med asfalten på sträckan när vintern med snöröjning, och vårens tjällossning gjort sitt. Jag tror att den kommer klara påfrestningarna och att vi är något riktigt bra på spåret, säger Mattias Andersson.

#Asfalt / #klimat / #Teknik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER