En lucka i vägbanan öppnas när hastigheten är för hög.

Foto: Roger Bergström

Lucka får fartsyndare att sänka hastigheten

Det kallas aktivt farthinder och ska nu testas för vinterförhållanden i norra Sverige. En lucka i vägbanan öppnas och skapar obehag för den förare som inte håller hastigheten. 

Spaning

I södra Sverige har farthindret testats sedan ett par år tillbaka med gott resultat. Utvärderingar har visat på lägre medelhastigheter, fler som lämnar företräde för gående vid övergångsställen och lägre bullernivåer.

För att testa i vinterförhållanden har det första farthindret i norra Sverige nu installerats på väg 323 i Hammarstrand i Jämtland.

Farthindret monterades ner i samband med ett planerat vägarbete.

- Vi har på uppdrag av Trafikverket byggt en 1,2 kilometer ny gång och cykelväg genom Hammarstrand och samtidigt utfört VA-arbeten, lagt ny kantsten, asfaltering samt monterat ner norra Sveriges första aktiva farthinder, berättar Jörgen Forslund, platschef på Svevia.

– Vi vill stödja ett bra beteende i trafiken för att öka trafiksäkerheten och samtidigt inte påverka trafikflödet negativt. Om en förare passerar farthindret för fort skapas ett obehag i och med att en lucka i vägbanan sänks cirka fem centimeter. Det blir som en påminnelse om att det går för fort, säger Gabriella Gulliksson, utredare på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Farthindret påverkar enbart de som kör fortare än gällande hastighetsgräns, till skillnad från vanliga upphöjda gupp är det alltså bara den som kör för fort som märker farthindret.

Nordic Road Services AB är ansvarig driftentreprenör på sträckan.

- Vi har fått instruktioner om att sträckan med farthindret inte ska påverka vårt sätt att sköta vintervägunderhållet, säger Tomas Lundmark, platschef, Nordic Road Services AB.

Farthindret går att ställa in så att det aldrig aktiveras för utryckningsfordon.

#säkerhet / #vägar / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER