Foto: Niclas Ingvarsson

Svevia tar hand om förorenade massor från Gislövs småbåtshamn

Svevia ska transportera och ta emot 20 000 kubik förorenade muddermassor. Uppdraget åt Trelleborgs kommun sträcker sig från november och fram till början av nästa år.

Spaning

I samband med ombyggnationer vid Gislövs småbåtshamn, utanför Trelleborg, utförs schaktningsarbeten eller muddring som det heter när grävarbetet sker under vattnet.

Eftersom massorna är förorenade behöver de saneras för att eventuellt kunna återanvändas.

– Svevia har totalt sju efterbehandlingsanläggningar runt om i Sverige, just de här massorna transporterar vi till vår anläggning i Ystad, säger Mathias Persson, Svevia.

Efterbehandlingsanläggningarna är anpassade och utrustade för att säkerställa att föroreningar inte sprider sig, därutöver behöver anläggningarna särskilt tillstånd för att ta emot och hantera förorenade massor.

– Här läggs massorna på en tät och väl invallad yta där de avvattnas på ett sätt som gör att vi har total kontroll på var vattnet tar vägen. Just muddermassor består av stora mängder vatten.

Vattnet körs genom en vattenreningsanläggning, där föroreningarna fångas upp i ett filter som går till destruktion. Genom provtagning mäts föroreningsgraden i massorna som sedan hanteras beroende på vad proven visar.

– Förenklat kan man säga att det i huvudsak finns två scenarier. Det ena är att massorna fortfarande har så hög föroreningsgrad att de måste lämnas till särskilt anpassad deponi. Det andra alternativet är att föroreningsgraden är tillräckligt låg för att massorna ska kunna återanvändas som konstruktionsmaterial. Och då är det absolut vanligaste att de används som tätskikt när deponier sluttäcks.

Det finns också en möjlighet att sanera och tvätta rent förorenade massor i Svevias jordtvätt.

– För just muddermassor är det inte möjligt men annan form av material som är mer sandig kan renas i vår jordtvätt. I den bästa av världar skulle alla massor så småningom, efter sanering och tvätt gå att återanvända. Med våra efterbehandlingsanläggningar och vår jordtvätt visar vi att det finns alternativ. Vår jordtvätt är mobil och kan transporteras till projekt som vill återanvända sina massor på plats. På så sätt kan aktuellt projekt drastiskt minska sina transporter, då varken förorenade massor behöver fraktas bort eller nya rena massor hämtas, avslutar Mathias Persson, Svevia.

Mottagningsanläggningarna finns i Piteå, Umeå, Bollnäs, Eskilstuna, Ljungby, Tofta och Ystad. De tillståndsgivna mängderna på respektive anläggning varierar mellan 10 000 ton och 85 000 ton.

Projektet med att transportera och ta emot muddermassorna från Gislövs småbåtshamn startade under november och kommer att pågå cirka två månader in på det nya året. Kontraktet är värt cirka åtta miljoner kronor.

#sanering / #markarbete / #miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER