Foto från Pixabay

Nya forskningsprojekt om cyklister och trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter är i fokus i två nya forskningsprojekt. Den ena handlar om trafikmiljön för barn som cyklar till skolan och den andra om bakomliggande orsaker till cykelolyckor.

Spaning

I ett nytt forskningsprojekt ska forskare från VTI undersöka vilka krav dagens trafikmiljö ställer på barn i olika åldrar då de går eller cyklar till skolan. Resultaten kommer att utgöra en bas för ett digitalt verktyg som ska kunna användas för att identifiera lämpliga skolvägar för barnen och framförallt för att kunna utforma trafikmiljön på ett sätt som är säkert för barn att röra sig i. Resultatet ska kunna användas av olika aktörer som kommuner, skolor och inom forskningen.

Forskarna kommer att följa ett antal barn när de går eller cyklar till skolan.

– Vi kommer mäta deras blickbeteende, be dem att berätta om sin skolväg medan de tar sig fram och filma deras färd. Enligt en uppmärksamhetsmodell kallad MiRA, identifierar vi kraven som ställs längs med varje barns skolväg. Det kan till exempel handla om stopplikt, rödljus, skymda överfarter eller obevakade övergångsställen, säger Katja Kircher, forskningsledare på VTI.

– Utifrån barnens beteende i förhållande till kraven som barnen möter längs med sin väg till skolan bedömer vi sedan hur rimliga kraven är.

I ett annat projekt ska forskare från VTI i nära samarbete med cykelhjälmsföretaget Hövding, studera bakomliggande orsaker till cykelolyckor. Statistik visar att olyckor med cykel är ett stort problem, i synnerhet de allvarliga olyckorna som resulterar i bestående konsekvenser. Cykelhjälmen från Hövding aktiveras om den utsätts för accelerationer som får "airbagen" att lösa ut. Forskarna kommer i projektet att ta kontakt med personer som har fått sin Hövding aktiverad för att ta reda på varför en aktivering skett.

– Idag saknas tillräcklig kännedom om bakomliggande orsaker till cykelolyckor. Vi kan med denna enkla metod samla in data över en relativt lång tid. Det ger oss förutsättningar för en unik datainsamling, säger Jan Andersson, professor vid VTI.

Projektets fokus är att försöka förstå en rad sociala och kulturella aspekter som leder fram till att en olycka inträffar. Utifrån denna kunskap avser forskarna komma med potentiella förslag på hur cykelolyckor ska reduceras. Resultatet kommer till exempel att kunna användas för att utveckla framtidens digitala stödsystem för cyklister, där exempelvis bilisten får kännedom om var cyklisten är utan att se cyklisten.

Båda projekten finansieras av Länsförsäkringars Forskningsfond.

-Länsförsäkringars Forskningsfond har som uppgift att stödja forskning som bidrar till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället. Trafiksäkerhet och oskyddade trafikanter har länge varit ett prioriterat område och vi hoppas projekteten ska ge oss ny kunskap som kan bidra till att minska skadorna, säger Mari Sparr forskningsledare teknik hos Länsförsäkringar.

#cykel / #trafik / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER