De objekt som fått grönt ljus av regeringen är en del av den nationella infrastrukturplanen 2018-2029.

Foto: Patrick Trägårdh

Klartecken till flera infrastrukturobjekt

Regeringen ger klartecken till flera projekt som ska göra vägarna säkrare och bidra till modernisering av den svenska järnvägen.

Spaning

Regeringen beslutar att ge grönt ljus till åtta objekt som får så kallad byggstart år 2021–2023. Det innebär att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenad för dessa projekt. Infrastrukturobjekten är en del av den nationella infrastrukturplanen 2018-2029.

Följande objekt får byggstart 2021–2023:

  • E22 Lösen–Jämjö. Objektet syftar till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på en 15 km lång sträcka.
  • E16 Borlänge–Djurås. Objektets syfte är framför allt att förbättra trafiksäkerheten på vägen.
  • Riksväg 40 Nässjö–Eksjö. Objektet syftar till att höja trafiksäkerheten och framkomligheten genom mötesseparering av en 14 km lång sträcka. Det byggs även en separerad gång- och cykelväg.
  • E4/E20 Tomteboda–Bredäng, ITS. Objektet syftar till att modernisera och uppgradera att det digitala trafikstyrningssystemet, vilket ger positiva effekter för framkomlighet och trafiksäkerhet.
  • Årstaberg–Flemingsberg. Objektet syftar till att öka hastigheten och robustheten på järnvägen genom förbättringar i signalsystemet. Åtgärden möjliggör att den kapacitet citybanan öppnat upp för kan utnyttjas i större utsträckning.
  • E18 Köping–Västjädra. Objektet syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på den 25 km långa sträckan genom att bygga om den från 2+1-väg till motorväg.
  • E45 Tösse–Åmål. Objektets syfte är att öka trafiksäkerheten på sträckan.
  • ERTMS, Katrineholm–Åby. Objektet är första etappen av införandet av ERTMS i den svenska delen av Scandinavian-Mediterranian-korridoren (ScanMed)

#vägar / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER