Göteborg beviljas 32 miljoner för cykelfrämjande åtgärder tillsammans med ytterligare 26 kommuner som också får stöd via stadsmiljöavtal.

Foto: Pixabay

Cykelsatsningar för 205 miljoner kronor

Totalt 26 kommuner beviljas medfinansiering av cykelåtgärder med stadsmiljöavtal. Mest medel får Göteborgstad som beviljats 32 miljoner kronor.

Spaning

När riksdagen i december förra året beslutade om en tillfällig förstärkning av stadsmiljöavtalen för cykelåtgärder under 2021 och 2022 lämnade Göteborgs Stad in en ansökan om stöd för sex olika åtgärder, med en total kostnad på 64 miljoner kronor. För varje åtgärd angavs en motprestation.

Nu har Trafikverket beslutat att ge Göteborgs Stad stöd för samtliga åtgärder i ansökan. Stödet uppgår till 32 miljoner kronor, det vill säga 50 procent av den beräknade totalkostnaden.

– Vi har som tydligt mål att öka andelen cykelresor i staden. Det här stödet ger oss möjlighet att snabbare nå det målet, säger Kristina Lindfors, trafikdirektör.

Göteborgs Stad är den kommun i landet som får störst andel av det totala beviljade stödet på 205 miljoner kronor i den här tillfälliga förstärkningen av stadsmiljöavtalen. De åtgärder som staden nu får ekonomiskt stöd för att genomföra är framför allt delar i utbyggnaden av pendlingscykelstråken.

Totalt är det 26 kommuner som beviljas medfinansiering genom stadsmiljöavtal och får dela på nära 205 miljoner kronor. Tio av kommunerna har färre än 50 000 invånare. De flesta åtgärderna avser bygge av nya gång- och cykelbanor, totalt cirka 40 kilometer. Breddning och förbättrad belysning höjer också standarden på befintliga gång- och cykelbanor.

Mest stöd beviljas:

  • Göteborgs stad – 32 miljoner kronor
  • Stockholms stad med Region Stockholm – 21,075 miljoner kronor
  • Helsingborgs stad – 20,6 miljoner kronor
  • Nybro kommun – 15,5 miljoner kronor
  • Haninge kommun med Region Stockholm – 15,375 miljoner kronor

Stadsmiljöavtal för cykelåtgärder

Stadsmiljöavtalen innebär en möjlighet för kommuner och regioner att få medfinansiering av cykelåtgärder och söks via Trafikverket. Det finns en miljard kronor per år fram till 2029.
Under två år, 2021 – 2022, görs en extra statlig satsning på cykelåtgärder.

#cykel / #Trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER