Arbetsmiljöverket ska genomföra en riktad tillsynsinsats mot bland annat stora byggarbetsplatser, med fokus på riker för smittspridning av covid-19.

Foto: Henke Olofsson

Riktad tillsyn med fokus på smittspridning

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av covid-19. Bland annat på större byggprojekt.

Spaning

Idag är den allmänna smittspridningen så utbredd att i stort sett alla arbetsgivare behöver arbeta förebyggande mot smittrisker.

– Vi fokuserar vår riktade tillsyn på branscher där det sker många mänskliga kontakter, där det är svårt att hålla rekommenderat avstånd till varandra och där hemarbete inte är möjligt. Det är viktigt att arbetsgivarna arbetar förebyggande för att minska smittspridning på arbetsplatserna, säger generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem, i ett pressmeddelande från Arbetsmiljöverket.

Vid inspektionerna kontrollerar arbetsmiljöverket arbetsgivarnas förebyggande arbete mot smittspridning på arbetsplatserna, till exempel om de undersöker personalens arbetsmiljö och bedömer riskerna för att smittas av covid-19 i arbetet.

– Arbetsgivarna gör mycket men behöver bli bättre på att göra lokala riskbedömningar. Det är viktigt att hålla i det systematiska arbetsmiljöarbetet, att undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen i samverkan med skyddsombud och personal, vidta åtgärder och följa upp att de är tillräckliga, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Branscher där inspektioner utförs

Till att börja med genomför arbetsmiljöverket riktade inspektioner i skolor och på ett antal större byggprojekt med start under mars. Samtidigt fortsätter de riktade inspektioner som gjorts sedan årsskiftet mot städföretag, fastighetsskötare och restauranger som levererar hämtmat. När arbetsmiljöverket har kommit längre i sitt urvalsarbete kan fler branscher bli aktuella för riktad tillsyn.

#arbetsmiljö / #säkerhet

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER