Foto: Örebro kommun

Sätter färg på cykelbana i Örebro

New York, Miami och… Örebro. Den amerikanska konstnärsduon Jessie & Katey får skapa konst på en cykelbana i Örebro i sommar. Markmålningarna är duons första verk i Sverige.

Spaning

– Avgörande för vårt val är att de har lång erfarenhet av att skapa liknade verk och att de är väl etablerade på den internationella konstscenen, säger Sofia Gustafsson, OpenArt.

Jessie & Katey har spridit glädje genom stora och färgsprakande mark- och fasadmålningar i bland annat New York, Seattle och Miami. För första gången kommer deras konstverk nu att synas i Sverige. Markmålningarna på två utvalda platser längs cykelstråket mellan centrum och universitetet i Örebro är en del av EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan som arbetar på olika sätt för att öka det hållbara resandet.

– Vi vill att fler ska upptäcka fördelarna med att cykla. Konsten, tillsammans med flera andra aktiviteter som vi planerar, är ett sätt att locka nya grupper att cykla längs den här sträckan, säger Linnéa Lorinius, trafikplanerare på Örebro kommun och delprojektledare inom Fossilfritt 2030 – Rena resan.

För att hitta intressanta konstnärer som arbetar med stora målningar i stadsmiljö har projektet valt att samverka med konstutställningen OpenArt som har stor erfarenhet av konst på gator och torg. Och valet har fallit på Jessie Unterhalter och Katey Truhn, som bor och verkar i Baltimore, USA. Konstnärsduon har skapat stora mural- och markmålningar ihop under tio år och de har hittat ett gemensamt visuellt språk där de inspireras av mönster i naturen och vävda textilier.

– Deras design väcker alldagliga ytor till liv genom abstrakta målningar i djärva färger. Det känns oerhört spännande att deras första svenska verk kommer att hamna i Örebro, säger Sofia Gustafsson, projektledare på OpenArt.

Konstnärerna kommer på grund av rådande restriktioner, samt projektets ambitioner att minska utsläpp från resor, att skapa verken på distans.
I stället har Anya Blom, en konstnär som bor och verkar i Örebro län, anlitats för att realisera konstnärsduons verk på plats under våren. Anya Blom har själv stor erfarenhet av att måla stort i stadsrummet och har bland annat medverkat i OpenArt 2017 och ArtScape.

– Det kommer att bli ett nytt perspektiv för mig att jobba med mark i stället för vägg, men Jessie & Katey kommer att guida mig i processen digitalt. Att utgå från någon annans design är jag inte nervös över, men eftersom jag själv är konstnär så blir det här ett fint test för mitt ego, säger Anya Blom.

Om projektet och finansiering

Målningarna kommer att påbörjas i början av maj.
Markmålningarna på Rudbecksgatan är en del av EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan som drivs av Region Örebro län. Projektet finansieras genom stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden, samt från statliga 1:1-medel som delas ut av Region Örebro län, Region Sörmland och Region Östergötland. Andra finansiärer i projektet är Biodriv Öst, länsstyrelsen i Örebro län, länsstyrelsen i Östergötland och Örebro universitet. Flera kommuner i de tre länen bidrar med finansiering i form av kontanta medel eller arbetsinsatser i projektet. I Örebro län deltar Örebro kommun, Karlskoga kommun och Kumla kommun i olika projektaktiviteter.

OpenArt

OpenArt är en enhet inom verksamhetsområdet Allmänkultur i Örebro Kommun som vartannat år arrangerar temporär konstutställning med tillgänglig och engagerande konst. Genom ett sextiotal konstnärer från hela världen tar samtidskonsten över gator, torg, gallerior, parker, fasader och vatten under tre månader i centrala Örebro. Skandinaviens största konstbiennal upplevs utan entrébiljett och majoriteten av konsten är tillgänglig under dygnets alla timmar då den är placerad utomhus. Nästa utställning planeras till sommaren 2022.

#utemiljö / #konst / #cykelbana

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER