Stan Petersen från Pixabay

Nya stadsmiljöavtal för hållbar stadsutveckling

Trafikverket medfinansierar stora satsningar på kollektivtrafik- och cykelåtgärder i elva städer. Respektive kommun/region finansierar minst halva investeringen. Satsningarna ska förbättra och öka möjligheterna att resa kollektivt och att cykla.

Spaning

– Det är positivt att vi kan stötta en hållbar stadsutveckling genom stadsmiljöavtalen. Större paketsatsningar bör ge god effekt i form av ökat resande med kollektivtrafik och fler cykelresor, säger Rami Yones, enhetschef Samhällsplanering Trafikverket.

Planering av bebyggelse, resor och transporter behöver gå hand i hand för en hållbar stadsutveckling. Det bejakas via stadsmiljöavtalen där kommuner och regioner också genomför motprestationer. Syftet är att fler ska ges möjlighet att resa kollektivt, cykla och gå. Utsläppen av växthusgaser är som störst i våra städer och påverkas positivt av att fler reser fossilfritt.

Fakta stadsmiljöavtal 2021

Totalsumma för Trafikverkets medfinansiering är 917, 5 miljoner kronor.
Avtalen innehåller 24 olika åtgärder.
Kommuner och regioner genomför 87 olika motprestationer som andra investeringar i gång, cykel och kollektivtrafik och åtgärder inom mobility management.

Kommuner /regioner som får stöd

Enköpings kommun med Region Uppsala
Göteborgs stad med Västra Götalandsregionen
Haninge kommun med Region Stockholm
Helsingborgs stad med Region Skåne
Kalmar kommun
Karlstads kommun
Karlstads kommun med Region Värmland
Linköpings kommun med Region Östergötland
Nyköpings kommun med Region Sörmland
Region Stockholm med Sollentuna kommun, Stockholms stad och Sundbybergs stad
Vaxholms stad med Region Stockholm

#kommun / #cykel / #kollektivtrafik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER