Foto: Pixabay

Megatrender formar framtida gator

Framtidens gator har höga krav att leva upp till, både när det gäller teknisk konstruktion och byggande. VTI-forskare söker smarta lösningar för att möta fyra megatrender: Urbanisering, digitalisering, elektrifiering och klimatförändringar.

Spaning

I nuläget saknas det ännu förslag på teknisk utformning av en gata eller vägöverbyggnad anpassad för att möta framtida utmaningar, enligt forskaren Dina Kuttah som tagit fram rapporten Smarta Gator: Teknisk konstruktion och byggande.

Rapporten presenterar modeller och förslag till testbäddar för framtidens multifunktionella gator. Här är några exempel:

  • Underjordiska infrakulvertar kan förebygga framtida uppgrävning av gatorna för rörunderhåll.
  • Elektriska fordon kommer inte längre kräva laddstationer längs gatans sidor. Det nya konceptet med dynamiskt laddande fordon möjliggör laddning av fordon under körning med teknik inbäddad i vägkroppen.
  • Autonoma och halvautonoma lastbilar kan därmed leda till smalare körfält. Större trafikvolymer av dessa mer enhetliga fordonstyper kan också orsaka mer beläggningsskador som spår och sprickor. Gatorna behöver bli förstärkta med en remsa av betong eller stålnät som placeras under hjulspåren. Ett alternativ är en tjockare väguppbyggnad eller att förstärka hela asfaltytan genom att använda fiberarmerad asfalt.
  • Klimatförändringar kan leda till fler översvämningar. Ny teknik finns med konstruktioner under mark för att hantera dagvatten, som dränerande marksten och asfalt, lagringstankar och smarta fällkoncept. Problemet med kraftiga snöfall och halka under vintrarna går att lösa med rör under ytan för värmesystem.

Rapporten är en del av projektet Smarta gator som finansieras av Vinnova. Projektet pågår 2019 till 2022 och är ett samarbete mellan Kungliga tekniska högskolan (KTH), Chalmers tekniska högskola, VTI, Spacescape, Sweco och White.

#framtid / #Teknik / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER