Foto: Rickard Kilström

Göteborg första kommunen som testar digital väglagsinformation

Göteborg blir första kommunen i världen att testa och utvärdera nyttan med användning av digital väglagsinformation för planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållningsverksamhet.

Spaning

För en kostnadseffektiv och kvalitativ vinterväghållning krävs verktyg för väglagsprognostisering, åtgärdsplanering, genomförande och uppföljning.

– Dagens vinterväghållningsverksamhet på det kommunala vägnätet planeras, utförs och följs upp utifrån en subjektiv och begränsad information om väglag och de påverkande faktorerna. I takt med ökad digitalisering i samhället har tillgången till väglagsinformation blivit större, kostnadseffektivare och snabbare. Detta skapar förutsättningar för en effektivare och mer hållbar vinterväghållning tack vare bättre verktyg för planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållning baserad på data från en kombination av fasta och mobila sensorer, som vägfriktionsdata från uppkopplade fordon, säger Håkan Johansson, planeringsledare på Trafikkontoret i Göteborgs stad.

Trafikkontoret i Göteborg kommer under två vintrar att testa och utvärdera nyttan med användning av digital väglagsinformation för planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållningsverksamheten på det kommunala vägnätet i Göteborg.

– Eftersom vägfriktionsdata från uppkopplade fordon är väldigt nytt pågår ett kontinuerligt arbete med att kontrollera så att informationen stämmer med verkligheten. Fram till nu har alla de undersökningar vi gjort visat på bra korrelation mot rådande väglag, säger Johan Casselgren, biträdande professor i experimentell mekanik och ansvarig för validering av vägfriktionsdata vid Luleå tekniska universitet.

Björn Zachrisson på NIRA Dynamics, som ansvarar för mätningen av vägfriktion via sin fordonsflotta, berättar att det tack vare ett samarbete med Volkswagengruppen i dag finns mjukvara i omkring 3000 bilar i Göteborgsregionen och i en halv miljon bilar totalt i Europa.

– Varje enskild bil mäter friktion/väglag. Det man mäter ger en mer representativ bild för vad förarna upplever än tidigare. Med en så stor flotta kan man dessutom säga exakt hur halt det är på hela Göteborgs vägnät, säger han.

Projektet omfattar också identifiering av nödvändiga förutsättningar för att införa den nya tekniken.

– Implementeringen av digital vinterväglagsinformation skapar förutsättningar för ökad ekologisk hållbarhet. Genom en effektiv planerad och utförd vinterväghållning kan resursanvändning optimeras och vinterväghållningens negativa påverkan minska, till exempel genom minskade utsläpp från underhållsfordon, minskad användning av salt och andra halkbekämpningsmedel. Genom en effektivare vinterväghållning skapas förutsättningar för ökad användning av miljövänliga transporter genom att öka tillgängligheten på gång- och cykelbanor och kollektivtrafiken, säger Olivia Nilsson, planeringsledare på Trafikkontoret i Göteborgs stad.

Projektet sker i samarbete med Luleå tekniska universitet, konsultbolaget ViaPM och programvaruföretaget NIRA Dynamics.

#kommun / #underhåll / #Teknik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER