Foto: Lena Holmgren

Kan bergkross användas som filtermaterial för avloppsrening?

I en rapport från Svenskt vatten presenteras resultatet från en undersökning som utförts vid Sörfjärdens avloppsreningsverk.

Spaning

Möjligheten att ersätta bergkross ersätta naturgrus som filtermaterial i markbäddar för kommunal avloppsvattenrening har undersökts och presenteras i en rapport från Svenskt vatten. I undersökningen har materialen jämförts i ett försök vid Sörfjärdens avloppsreningsverk i Nordanstigs kommun. Där har man mätt vattengenomsläpplighet och reduktion av smittämnen, organiska ämnen, partiklar, kväve och fosfor. Enligt rapporten ser resultaten ser lovande ut, men förutsättningen är att det går att ta fram bergkrossmaterial med lämplig kornstorleksfördelning.

#vatten / #avlopp/ #bergkrossmaterial

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER