Foto: Pixabay

Regeringen påskyndar elektrifieringen av transportsektorn

För att ytterligare påskynda elektrifieringen av transportsektorn ger regeringen Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att bidra till kunskapsuppbyggnaden på området.

Spaning

I uppdraget ingår även att genomföra pilotprojekt och ta fram modeller för hur elektrifieringen av transportsektorn kan utvecklas.

- Jag är övertygad om att vi genom digitalisering kan påskynda elektrifieringsarbetet. VTI har fått ett omfattande uppdrag att titta på hur vi kan bygga upp digitala strukturer samt affärsmodeller för laddinfrastruktur som ökar förutsättningar för att elektrifiera transporter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Hösten 2020 inrättade regeringen en Elektrifieringskommission för att påskynda arbetet med elektrifiering av transportsektorn. För att arbetet ska ha goda förutsättningar att genomföras med utgångspunkt i aktuell forskning finns det ett behov av att ta fram kunskapsunderlag om elektrifieringen på de områden där sådana i dag saknas.

Uppdraget innebär att Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) ska bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn. Det ingår också att VTI ska genomföra pilotprojekt och ta fram modeller för hur data i praktiken på bästa sätt kan tillgängliggöras, delas och nyttiggöras för att optimera planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur.

Behovet av att bidra till kunskapsuppbyggnaden har även tydligt lyfts i arbetet inom regeringens strategiska samverkansprogram Näringslivets klimatomställning

#el-väg / #vti / #regeringen

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER