Foto: Pixabay

Elvägars potential för fossilfria transporter

För att lyckas uppnå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta och minskade utsläpp av växthusgaser krävs en radikal omvandling av transportbranschen. Forskare har nu undersökt nyckelfaktorerna för att elvägar ska kunna bli en viktig del av lösningen.

Spaning

– Hela innovationssystemet kring elvägar behöver förstärkas. Elvägar har en stor potential i omställningen av transportbranschen, säger Martin Gustavsson, senior researcher på RISE.

Det finns flera fördelar med elektriska vägar som förser fordon med el, för både framdrift och laddning, medan de kör. Personbilar kan ha mindre batterier än i dagsläget, men ändå klara att köra långt. Elbussar i stadstrafik behöver inte stanna och ladda på hållplatser. Dessutom möjliggör elvägar elektrifiering av tunga långväga godstransporter, för vilka batterikapaciteten kan vara en utmaning.

Rapporten är framtagen av forskare från RISE, Chalmers tekniska högskola, KTH, Lunds universitet, VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut samt Transportøkonomisk institutt (TØI) i Norge, som samarbetat inom projektet Forsknings- och innovationsplattform för elvägar.

– Vi har tittat på förutsättningarna från olika aktörers perspektiv. Det handlar om strategier för utbyggnad, drift och underhåll, standarder, faktorer som leder till acceptans av elvägar, och utveckling av internationellt samarbete, säger Martin Gustavsson.

I dagarna presenteras också förslag från en statlig utredning av hur en reglering av elvägar kan se ut och hur drift och underhåll av elvägar kan finansieras. Utredningens betänkande tillsammans med rapporten från projektet ”Forsknings- och innovationsplattform för elvägar” utgör en god kunskapsplattform för framtida utveckling.

– Den stora utmaningen är att kunna genomföra en storskalig satsning på elvägar. Det kräver att hela systemet finns på plats och för att det ska bli verklighet måste samtliga aktörer samverka. En viktig faktor blir att regelverket är tydligt så att de olika aktörerna förstår vad en satsning innebär, säger Martin Gustavsson.

#transport / #fossiloberoende / #forskning

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER