Foto: Johanna Syrén

20 miljoner till forskning om arbetsmiljö och hälsa

En studie ska analysera betongarbetares fysiska exponering vid gjutning med traditionell respektive självkompakterande betong. Man ska också studera skillnaden på produktionskostnader och kvalitetsbesiktning.

Spaning

Afa-försäkring har i i årets andra anslagsomgång beviljat nio forskningsprojekt sammanlagt 20 500 000 kronor. Ett av dem ska undersöka om självkompakterande betong kan förbätta betongarbetares arbetsmiljö.

Byggnads- och betongarbetare drabbas ofta av arbetsskador orsakade av vibrationer, buller och tungt arbete. Vid traditionell betonggjutning jämnar man ut betongen och tar bort luftbubblor med hjälp av handhållna vibreringsstavar. Idag finns en typ av betong som inte behöver vibreras, men denna självkompakterande betong används endast i begränsad omfattning.

Mikael Forsman, vid Kungliga Tekniska Högskolan, har tilldelats 1 996 000 kronor för att genomföra en jämförande studie i vilka effekter gjutning med traditionell respektive självkompakterande betong har på betongarbetares fysiska exponering, produktionskostnader och kvalitetsbesiktning.

Tekniska mätningar kommer att göras av arbetsställningar och exponering för vibrationer och buller.

Projektet pågår till och med augusti 2023 och väntas visa om ökad användning av självkompakterande betong kan bidra till minskad fysisk belastning för betongarbetare. Ett positivt resultat kan leda till en ökad användning av självkompakterande betong, lägre produktionskostnader, färre arbetsskador och minskade samhälleliga kostnader.

Om Afa Försäkrings forskningsstöd

Afa Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner.

Övriga projekt som tilldelats medel i årets andra anslagsomgång

  • Effekter av algoritmiskt ledarskap på arbetsmiljö, välbefinnande och hälsa bland transport- och lagerarbetare
  • SafeChrom: Säkert arbete med sexvärt krom
  • Tystnadskulturens logik. Grupprocesser, konstnärlig frihet och lärande i scenkonstbranschens förebyggande arbete mot sexuella trakasserier efter #tystnadtagning
  • FHVmetodik.se – en preventiv resurs för hela arbetsmarknaden
  • Har operation av skador på handledens triangulära fibrokartilaginära ligamentkomplex (TFCC) någon effekt?
  • Trygg och passande brandbekämpning
  • Hälsobringande sjukvård – även för personalen. Populärvetenskaplig bok om bättre personalhälsa och bättre, effektivare vård.
  • Systematiska kunskapsöversikter inom arbetsmiljöområdet 2022–2024

#forskning / #arbetsmiljö / #betong

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER