Illustration: Pixabay

Orimlig löneskillnad inom ingenjörskåren

En ny rapport som förbundet tagit fram visar att kvinnor inom de flesta branscher och inriktningar tjänar flera tusen kronor mindre än sina manliga kollegor, varje månad.

Spaning

Skillnaderna återfinns inom flera centrala teknikområden som är viktiga för klimatomställningen - där företagen själva säger att de vill locka till sig fler ingenjörer, inte minst kvinnliga.

I rapporten Rön om lön och kön har fackförbundet Sveriges Ingenjörer sammanställt och analyserat löneskillnaderna mellan kvinnor och män i ingenjörskåren. Inom flera av de teknikområden som är centrala för klimatomställningen uppgår skillnaden till mellan 4000 och 8000 kronor per månad, ibland ännu mer. Det handlar om utbildningsinriktningar såsom elektro/energi, kemi och bygg. En förklaring är att män oftare har högre positioner vilket ger en högre lön, men även när befattning och ansvar är mer lika återfinns kvinnor i den lägre delen av lönespannet.

– Andelen kvinnor på ingenjörsutbildningarna inom energi- och elektroteknik är bara tjugo procent. Det borde ligga i varje arbetsgivares intresse att både höja lönen och andelen kvinnor som vill läsa de här inriktningarna, säger Ulrika Lindstrand, Förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar även att skillnaderna mellan män och kvinnors ingångslöner befästs, från att några år tillbaka ha visat på en minskande trend. Skillnaden för alla ingenjörsgrupper uppgår nu till drygt 1 100 kronor.

– Många ingenjörsarbetsgivare pratar gärna om att de vill att fler kvinnor ska bli ingenjörer. Då kan de inte samtidigt skicka signalen att kvinnors kompetens värderas lägre, säger Ulrika Lindstrand.

Skillnader i medellön per månad för Civilingenjörer

Alla ingenjörer
Kvinnor 50 600 kr
Män 56 700 kr

Elektro-/energiteknik
Kvinnor 49 700 kr
Män 57 900 kr

Bygg
Kvinnor 53 000 kr
Män 59 500 kr

Kemi-/bioteknik
Kvinnor 51 200 kr
Män 56 200 kr

Skillnader i medellön per månad för högskoleingenjörer

Alla ingenjörer
Kvinnor 43 200 kr
Män 47 000 kr

Elektro-/energiteknik
Kvinnor 42 300 kr
Män 46 300 kr

Bygg
Kvinnor 40 400 kr
Män 43 400 kr

Kemi-/bioteknik
Kvinnor 43 600 kr
Män 48 800 kr

#jämställdhet / #karriär / #ingenjör

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER